Næsten en million kroner til naturprojekt ved Smollerup

17. juli 2018, 11:00
Områdets meget sjældne flora og fauna ved Smollerup skal sikres for eftertiden Foto: Morten Marboe

Ved foden af den gamle borgruin Drost Peders Høj og langs med Jordbro Å i Smollerup ligger en af Danmarks mest kalkrige moser. 

Næringsfattigt, kalkrigt grundvand, som finder vej til jordoverfladen, har skabt de rette betingelser for en række sjældne og truede plantearter og mosser. Her voksner blandt andet engblomme, kødædende rundbladet soldug, vibefedt og en række andre sjældne planter. Og nu skal den sjældne flora og fauna sikres for eftertiden.

- Igennem tiden er der etableret en række afvandingsgrøfter og dræn, der har indskrænket mosens udbredelse. Når mosen afvandes, forsvinder de sjældne arter. Hydrologien i området altså mængden og kvaliteten af det terrænnære grundvand er afgørende for kvaliteten og størrelsen af rigkær og kildevæld. I stedet for at grundvandet diffust kan gennemsive tørvejorden, leder grøfter og dræn grundvandet væk fra kildeområderne og ned til vandløbet, skriver Den Danske Naturfond på sin hjemmeside om projektet.

Planen er nu at genskabe den naturlige hydrologi i området.

Tidsplanen sigter mod, at man er klar til indvielse engang til næste sommer, men inden da er der en del planlægning og tilladelser, der skal på plads. Og så skal lodsejerne inddrages i projektet.

- Det er en af de vigtigste ting, for de skal ikke føle, at det er noget, der bliver trukket ned over dem. De skal kunne se sig selv i alt det her, siger tovholder Hans Paarup Thomsen fra konsulentfirmet Sweco til Viborg Stift Folkeblad.

En del af projektet omfatter også græssende dyr, nye informationstavler og en forbedring af den eksisterende stiforbindelse Spor i landskabet, der blev indviet tilbage i 2004.