Friplejehjem - en ekstra valgmulighed

30. juli 2018, 12:50

 I Viborg Stifts Folkeblad den 28. juli omtaler markedsdirektør i Dansk Erhverv Mette Feifer en spørgeundersøgelse blandt de 60-69 årige, der viser, at hvis de skulle vælge plejehjem i dag vil 30% vælge et privat plejehjem, 14% vil vælge et offentligt plejehjem. De resterende har svaret, at de er uafklaret eller, at det ikke spiller nogen rolle.

I Løgstrup er vi en gruppe der har stiftet den selvejende institution Løgstrup Friplejehjem bl.a. for at kunne opfylde disse ønsker hos fremtidens ældre i vores område. Mange af de ældre og deres pårørende ønsker medindflydelse på hverdagen på plejehjemmet og at der gives mulighed for tilvalg af specifikke ønsker for den enkelte. Dette kan et friplejehjem opfylde.

Desuden ønsker vi med oprettelsen af Løgstrup Friplejehjem, at der findes et lokalt tilbud om plejehjemsplads, så man også som ældre kan blive boende i sit lokalområde. For at skabe et lokalt engagement og ejerskab er der oprettet en støtteforening til Løgstrup Friplejehjem, hvor interesserede kan bidrage med praktisk- eller blot økonomisk hjælp via sit medlemskontingent. Mange har allerede indmeldt sig i støtteforeningen, som man kan tilmelde sig på hjemmesiden løgstrupfriplejehjem.dk.

Pt. er bestyrelsen i gang med at indhente de fornødne certificeringer, tilladelser og lokalplaner til oprettelsen at friplejehjemmet og desuden at få finansieringen på plads, hvorefter etableringen kan igangsættes. Plejehjemmet vil blive placeret med udsigt til naturen samtidigt med, at det ligger tæt på bylivet i Løgstrup. Der vil blive mulighed for både husdyr og kæledyr og være daglige tilbud om aktiviteter både ude og inde.

Det er vigtigt at fastslå, at de offentlige plejehjem fortsat skal være det bærende indenfor ældreplejen med tilstrækkeligt afsatte midler hertil. Friplejehjem skal være en ekstra valgmulighed til de offentlige plejehjem, hvor man kan få ønsker opfyldt, som muligvis ikke er tilfældet via de offentlige plejehjem, der hvor man gerne vil bo. Dermed skal de offentlige og friplejehjemmene gerne kunne inspirere og supplere hinanden, så niveauet for ældrepleje generelt bliver hævet og bedre matcher de ældres ønsker for alderdommen.