Ny skole i Stoholm: Hvor er I?

10. september 2018, 14:00
Foto: mihalec

Da vi efter seneste kommunalvalg erfarede, at den gamle Fjends Kommune fik 4 repræsentanter i Viborg Byråd, var vi egentlig mange, som tænkte, at det lovede godt. Trods alt!

Flere gange valgkampen igennem fornemmede vi vel også, at vi sendte et par positive røster af sted, der ville kæmpe for at flytte den meget gamle og nedslidte Stoholm Skole til området ved hallen. Der foreligger endog en skitse herfor.

Men kæmper I stadig? Vi hører ingenting.

Det er fint nok, at vi jævnligt kan læse om Mette Nielsens, Pihl Lorentzens, Karin Gaardsteds og flere andres aktive politiske hverdag og initiativer. Men det er jer Fjendsfolk, vi gerne vil høre fra?

Hvad har I stemt for og hvorfor?

Hvad har I stemt imod og hvorfor?

Hvilke forslag har I selv eller sammen med jeres gruppe stillet?

For nylig kunne vi læse, at I alle fire havde stemt for en bevilling til overdækning af Nytorv i Viborg.

Forslaget blev forelagt af borgmesteren med bemærkninger om, at handelslivet i Viborg kan have det svært (ganske givet korrekt), og at erfaringer fra tidligere år med overdækning havde trukket mange kunder til ikke alene fra Viborg by, men også længere væk fra (ganske givet også korrekt).

Hvilke tiltag kunne man følge op med med henblik på assistance til kommunens øvrige handelsliv i oplandsbyerne og de mindre samfunds butikker?