Er det skidt med din hukommelse, Karin Clemmensen?

21. september 2018, 12:06
Mette Nielsen Foto: Pressefoto

Karin Clemmensen skriver: "Jeg vil lige minde om, at det var i Mette Nielsens tid som formand for Viborg Kommunes Ældre- og Sundhedsudvalg, vi stemte for, at alle plejehjemsbeboere i kommunen fik samme økonomiske vilkår i fht. maden. Det betød, at nogle plejehjemsbeboere kom til at betale mere for mindre." 

Korrekt – der blev ens vilkår i kommunen, så plejehjemmene i Fjends ikke fik ekstra tilskud på 600.000 kr. – som de havde gjort i 9 år. Med andre ord vilkårene blev ens for de ældre i Viborg, Fjends, Møldrup, Tjele, Bjerringbro og Karup.

Når Karin Clemmensen antyder, at det var ”mindre” – så forstår jeg ikke – hvor hun selv stemte for?

Karin Clemmensen skriver fortsat: "Det var også Mette Nielsen, som efterfølgende udtalte, at hun forventede et fald i prisen på ældremaden, fordi flere brugere hos Madservice ville give større stordriftsfordele." 

Det er mig bekendt ikke sket. Det er korrekt, at jeg har sagt sådan, for det så sandsynligt ud med de beregninger der lå på daværende tidspunkt, derfor sagde jeg, at jeg forventede, at det ville komme til at ske!

Det lyder også fra Karin Clemmensen: "Jeg vil også lige minde om, at de finanslovs-millioner, som Mette Nielsen så flot kalder regeringens symbolpolitik, har hun selv som kommunalpolitiker været med til at føre sig frem på. Og så var hendes eget parti ikke engang en del af den finanslovsaftale."  

Føre sig frem på? Jeg undres over denne kommentar, for jeg har ytret mig stærkt kritisk over denne køkkenpulje, og du kan jo evt. prøve at google mit navn og køkkenpulje, og se hvad der kommer op af udsagn mv.

Karin Clemmensen: Du var selv med til at skrive ”et utilfredshedsbrev” til Ældreminister Thyra Frank, fordi det var næsten umuligt, at få penge fra køkkenpuljen, det har du måske glemt?