Enhedslisten: Budgetforlig uden serviceløft!

25. september 2018, 12:46
Foto: Arkivfoto

Viborg byråd har 19. september haft 1. behandling af det indgåede budgetforlig.

Både i forligsteksten, på selve byrådsmødet, og i et efterfølgende læserbrev i Folkebladet fra Niels Dueholm hævdes af alle partier, bortset fra Enhedslisten, at der på driftsudgifter er sket et serviceløft. Nemlig ved at tilføre ældreområdet 9 mio., familieområdet 4 mio. og social- og sundhed 2 mio.

Jeg kan ikke se, at disse områder har fået et løft. Der er tale om lapperier, fordi disse millioner indgår i det samlede budget i udvalget med de fortsatte nedskæringer, som er en følge af de årlige generelle procenteffektiviseringer.

Det kan derfor være svært at overskue de mange tal:

På Ældreområdet falder den samlede bevilling over fire år (2019-2022) med 9 mio.

På Børne & Ungdomsområdet, hvorunder skoler og familier hører, falder den samlede bevilling over fire år med 34 mio. 

Og på Social- og Sundhed falder den samlede bevilling knap 10 mio.

Hvordan dette kan være en forbedring, er mig helt uforståeligt. Samtidig skal man bemærke, at skolerne alene får skåret 37 mio. over fire år, pga. ændringer i elevantal. Så er man da sikker på, at Viborg stadig har et af landets billigste skoletilbud.

Årsagen er de såkaldte effektiviseringer og andre tilpasninger, som burde kaldes nedskæringer. Det er hovedårsagen til, at Enhedslisten stemmer nej til budget 2019.