Tid til omsorg kan ikke effektiveres!

08. oktober 2018, 13:39
Foto: Arkivfoto

Forskellen mellem Regeringen og Socialdemokratiet er tydelig, derfor vil jeg stille to spørgsmål og anvise løsningsforslag til dem:

Vil du have 1000 færre sygeplejersker på sygehusene, så skal du sætte dit kryds ved Lars Løkke Rasmussen og Co.

Hvis du derimod mener, at vi skal have 1000 flere sygeplejersker på landets sygehuse fordi arbejdspresset er for stort, og der er for lidt tid til omsorg til patienterne, så skal du sætte dit kryds ved Socialdemokratiet, og så kan du trygt læse videre.

Der er ingen tvivl om, at sundhedspersonalet på de danske sygehuse løber for stærkt. Det har konsekvenser for dem selv, arbejdsglæden, fagligheden og i sidste ende patienten. Derfor er jeg meget glad for, at min ”formand” for Socialdemokratiet Mette Frederiksen har fremlagt et forslag om at, ansætte 1000 nye sygeplejersker fordelt på landets sygehuse.

I et nyt svar fra Finansministeriet fremgår det at, regeringens nedskæringspolitik vil betyde 1000 færre sygeplejersker frem mod år 2025. Her er et tydeligt eksempel på en forskel mellem regeringen og socialdemokratiet, for Socialdemokratiet vil sætte penge af til 1000 ekstra sygeplejersker – og prioriterer velfærden i handling, fremfor som Regeringen kun at tale om den, og hvad der er endnu værre, så skærer de ned på velfærden.

Regeringens nedskæringspolitik vil få voldsomme konsekvenser for sundheden i Danmark. Det skal ses i lyset af, at det kommer flere og flere ældre, antallet af demente er kraftigt stigende, behandlingsgaranti osv. og at der i adskillige år har været et sparekrav på 2 procent. Altså er opgaverne blevet flere, men der er blevet færre til at løse dem, og hvad endnu værre er Regeringen mener, at der skal være endnu færre – og vil fjerne 1000 sygeplejersker fra sygehusene! Sygeplejerskerne løber for stærkt i dag, og derfor er det det glade vandvind, at tro, at der kan undværes 1000 sygeplejersker, samtidig med at der skal løses flere og flere opgaver!

Ifølge en spørgeundersøgelse foretaget af Dansk Sygeplejeråd fra januar 2018, har tre ud af fire sygeplejersker svaret, at de oplever, at være for få sygeplejersker på arbejde i forhold til arbejdsopgaverne.

Samtidig fremgår det, at langt størstedelen af de adspurgte vurderer, at underbemandingen har negative konsekvenser for kvaliteten af plejen og behandlingen.

Ifølge Socialdemokratiet er der klar sammenhæng mellem oplevelsen af dårlige arbejdsvilkår og behovet flere sygeplejersker.

Jeg mener, at vi skal have stoppet alle de nedskæringer på landets sygehuse, og de i stedet skal de have tilført ressourcer, det er både patienter og personale bedst tjent med!