En erhvervsminister med erhvervserfaring

15. oktober 2018, 15:21
Foto: Pressefoto

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har lige som en række virksomheder selv været irriteret over administrationsgebyret for erhvervsaffald. Det er for de håndværksvirksomheder, der fx har deres egen affaldscontainer hjemme på virksomheden, umuligt at forstå, hvorfor de skal betale et administrationsgebyr til den kommunale genbrugsplads, når de aldrig bruger pladsen.

Samtidig er det et gebyr, der her i vores midt- og vestjyske kommuner ligger mellem 150 og 322 kroner. Egentlig et meget lille beløb, som må koste mere i administration, end der kommer ind i indtægter. Herning, Holstebro og Skive har taget sagen i egen hånd og afskaffet gebyret. Jeg håber, at Rasmus Jarlov får den nødvendige opbakning til at fjerne administrationsgebyret i resten af kommunerne.

Vi har fået en erhvervsminister, som selv har egen virksomhed og derfor kender til alt det administrative arbejde, som kræves af både små og store virksomheder. 

Jeg er meget enig med ministeren i, at det er på tide at se bureaukratiet efter i sømmene, for det er en tidsrøver.

Alt det papirarbejde, der fx er forbundet med at have en medarbejder i løntilskud, burde kunne klares af kommunerne, der i forvejen har oplysningerne i deres systemer.

Også alle de oplysninger som Danmarks Statistik med jævne mellemrum efterspørger tager langt tid at finde frem og taste ind. Et arbejde, som små virksomheder med under fire ansatte, bør fritages for.

 

God arbejdslyst til erhvervsministeren. Jeg håber, at du får held med at fjerne de værste tidsrøvere.