Bronze- og jernalder: Løgstrups forhistorie blotlægges

Længe før, der var noget, der hed Løgstrup, var der stor aktivitet i Løgstrup

03. november 2018, 22:12
Tørvegravning omkring 1920. Billedet hænger i Tårup forsamlingshus.

LØGSTRUP Lokalhistorisk Forening for Løgstrup og Omegn afholder mandag 5. november et arrangement i Sognegården i Løgstrup, hvor den nye lokalhistoriske kalender for 2019 vil blive præsenteret.

Kalenderen indeholder for hver måned to billeder fra en lokalitet i foreningens dækningsområde, oftest et gammelt og et nyt fra det samme sted med en forklarende tekst.

Bestyrelsen har udvalgt de enkelte billeder og laver nedslag på nogle af dem, og efter præsentationen holder museumsinspektør, arkæolog Ida West Hansen, et foredrag om Løgstrups forhistorie.

- Igennem årene er der foretaget flere udgravninger i og omkring Løgstrup fra alle perioder i oldtiden. De forskellige fund og resultaterne fra de mange spændende udgravninger, kan fortælle om området, længe før der var noget der hed Løgstrup, siger Ida West Hansen om områdets fjerne fortid.

Udgravning af landsby

Ved en af udgravningerne er der fundet bebyggelse fra yngre bronzealder i form af gårdsanlæg med aktivitetsspor efter bronzestøbning og en dertilhørende regional samlingsplads. Sporene efter samlingspladsen bestod af rækker og klynger af op til næsten 300 ildkogegruber.

Derudover vil fokus være på udgravningen af en landsby i 4-7 faser fra førromersk jernalder. De 18 langhuse blev udgravet som en del af en såkaldt vandrende landsby, hvor husene har efterfulgt hinanden over tid og flyttet rundt i landskabet.

- Bestyrelsen glæder sig til at præsentere årets kalender og høre om, hvad arkæologiske udgravninger kan fortælle om fortiden i området, hvor byen Løgstrup langt senere opstod.

Vi håber på at mange, som de tidligere år, vil komme til arrangementet, siger formand for foreningen, Flemming Dollerup.

Til arrangementet er der adgang for såvel medlemmer som ikke-medlemmer af Lokalhistorisk Forening for Løgstrup og Omegn.

Der er naturligvis mulighed for at købe kalenderen 2019 ved arrangementet 5. november.