Fællesmøde: Wilbek i Vibland

05. november 2018, 13:08

FJENDS Vibland er det mundrette kaldenavn for Viborg Landsbysammenslutning.

Onsdag 7. november holder foreningen stort fællesmøde i Hersom Forsamlingshus og har i den anledning indbudt foreninger, frivillige og andet godtfolk fra landsbyer i hele Viborg Kommune, hvor foreningsliv, landsbyfællesskab og fremtid er nogle af kodeordene.

Som trækplaster har man lokket borgmester i Viborg Kommune Ulrik Wilbek (V) til at indlede mødet med et indlæg om frivillighed og fællesskab.

Han er forfatter til flere bøger om styrke gennem samarbejde og vil denne aften give noget af sin erfaring med holdpræstationer videre til tilhørerne.

Konkret og overordnet

Herefter vil andre emner blive diskuteret, lige fra det helt konkrete som landsbypedeller og cykelstier til mere overordnede temaer som klyngesamarbejder og landsbyfællesskaber.

- Vi har fra bestyrelsen lavet oplæg til nogle konkrete emner, som, vi ved, er efterspurgte, men samtidig håber vi at få nye input til emner, der trænger sig på, siger Lone Kastberg, formand for Vibland.

Herefter vil bestyrelsen fremlægge nogle af de visioner for kommunens landdistrikt, som man er kommet frem til på et nyligt afholdt repræsentantskabsmøde. Et af forslagene er for eksempel at lave en årlig Landsbydag et sted i kommunen.

Hele kommunen med

Vibland blev etableret i 2015 med det formål at få sat landdistrikterne på den politiske dagsorden og skabe endnu mere fællesskab og samarbejde mellem kommunens mange landsbyer og opland.

Vibland har i dag 54 medlemslandsbyer, som tilsammen repræsenterer cirka 70 procent af kommunens befolkning i oplandet fordelt over hele Viborg Kommune.

- Vi oplever på vores repræsentantskabsmøder, at medlemmerne har stor glæde af at udveksle udfordringer og løsninger på små og store problemstillinger, siger Lone Kastberg.