Borgermøde om Løgstrup Friplejehjem

07. november 2018, 10:31
1 af 4 Her er en illustration af indgangspartiet til Løgstrup Friplejehjem, som man forestiller sig, det kan komme til at se ud.
2 af 4 Her er en illustration af boliger på Løgstrup Friplejehjem, som man forestiller sig, de kan komme til at se ud.
3 af 4 Her er en illustration over friplejehjemmet og dets placering, som det tegner sig nu.
4 af 4 For at arbejde hen mod en oprettelse af Løgstrup Friplejehjem er der oprettet en forening, som det lokale byrådsmedlem Anders Jensen (V) er formand for.

LØGSTRUP Er man ældre, bor i Løgstrup og får brug for en plads på et plejehjem, så skal man i dag flytte ud af byen. Det forsøger man nu at gøre noget ved med oprettelsen af et friplejehjem.

På et borgermøde den 14. november i Løgstrup-hallen vil kommunen give en orientering om de nye boligområder i Løgstrup – herunder Løgstrup Friplejehjem.

Der vil blive vist skitser over friplejehjemmets placering og givet en nærmere orientering om udenomsarealerne.

Kan blive i lokalområdet

For at arbejde hen mod en oprettelse af Løgstrup Friplejehjem er der dels oprettet en forening for selve plejehjemmet, hvor det lokale byrådsmedlem Anders Jensen (V) er formand. Dels er der oprettet en støtteforening for Løgstrup Friplejehjem, hvor Anthon Storm er formand.

Man arbejder ud fra, at Løgstrup ikke har et plejehjem i dag, og derfor bliver ældre borgere med behov for pleje placeret på andre plejehjem i kommunen.

Det betyder, at de ældre bliver revet ud af deres lokalsamfund, hvor de har boet i en årrække og har deres sociale liv. Derfor er der taget initiativ til at etablere et friplejehjem i Løgstrup, så ældre borgere kan forblive i deres kendte og trygge lokalområde.

Også idrætsfaciliteter

Løgstrup Friplejehjems bestyrelse har på baggrund af den store opbakning på borgermødet den 25. april 2018 arbejdet videre med projektet.

Friplejehjemmet får en placering i et område mellem Himmerlandsstien og Hjarbækvej overfor husnummer 50. Besøgende får en let adgang til friplejehjemmet, og derfor kan det lokale og sociale netværk opretholdes, gør foreningerne opmærksom på.

En del af arealet er i forvejen afsat til idrætsformål, evt. fodboldbane, så friplejehjemmet kommer til at ligge godt 100 meter fra de nærmeste parcelhuse på Borgergade. Bestyrelsen har indgået en betinget købsaftale med ejeren af arealet.

Hygge med husdyr

Bygningen etableres med et haveanlæg og et udeareal, der giver beboerne mulighed for at gå udenfor i naturen og få områder med husdyr, som også børnebørnene kan have glæde af ved besøg.

Der kan også være forskellige aktiviteter, blandt andet et værksted og drivhuse.

Bestyrelsen for friplejehjemmet har modtaget et tilbud om realkreditlån og dermed er en væsentlig del af finansieringen tilvejebragt. Der arbejdes videre med at fremskaffe restfinansieringen af byggesummen. Det er bestyrelsens opfattelse, at dette også kan gennemføres.

Men det vil man kunne høremeget mere om på borgermødet den 14. november.