Kommunen eksproprierer på krogrunden i Stoholm

Ønske om et blødt sving får Viborg Kommune til at inddrage del af omtumlet matrikel

07. november 2018, 14:49
1 af 3 Krogrunden som den ser ud i dag. Efter planen går man snart i gang med at føre Odingade i en blød bue til venstre ud på Nørregade i det fjerneste hjørne af grunden overfor HP Møbler. Til det formål bliver 271 kvadratmeter af den gamle krogrund eksproprieret og yderligere 6 kvadratmeter af nabogrunden. Foto: Henrik Bagge
2 af 3 Kort før jul i 2012 gik entreprenør-maskiner i gang med at vælte den forfaldne og delvist nedbrændte kro-bygning i Stoholm. Arkivfoto
3 af 3 Ekspropriation af areal til omlægning af vejtilslutningen Nørregade/Odinvej i Stoholm. Illustration: Viborg Kommune

STOHOLM Viborg Kommune vil ekspropriere et areal på i alt 271 kvadratmeter af den gamle krogrund i Stoholm til »ombygning af vejtilslutningen Odinvej/Nørregade«, som det fremgår af et beslutningsforslag fra Teknisk Udvalgs møde den 31. oktober.

Det sker med sigte på at føre den tunge trafik i Stoholm udenom bymidten, hvor især vejforløbet Vestergade-Østergade giver en del gennemkørende trafik, der ofte får byens centrale handelsgade til at »sande til« og derfor er uhensigtsmæssig.

Med byens klassiske vejstruktur, hvor trafikken mødes i midten af byen i krydset Nørregade, Søndergade, Vestergade og Østergade, har det i forbindelse med den besluttede områdefornyelse af Stoholm været et centralt punkt, at få flyttet en del af trafikken ud af bymidten.

Trafikken skal lettes

I den forbindelse er ombygningen af T-krydset Odinvej/Nørregade den første og vigtigste brik i at flytte især tung trafik fra Vestergade-Østergade forløbet mod nord til et forløb, der så kommer til at hedde Odinvej-Nørregade-Dornen-Skalmstrupvej.

Ifølge planen for vejforløbet (se billede 3) skal der være et stort, blødt venstresving fra Odinvej ud på Nørregade især af hensyn til de tunge køretøjer, så den trafikale mobilitet bliver lettet.

For at føre svinget helt igennem har det også været nødvendigt at inddrage omkring seks kvadratmeter af nabogrunden, hvis ejer der er indgået frivillig aftale med, da det eksproprierede areal er så lille og har så yderlig en placering, at det ikke skønnes at påvirke mulighederne for restejendommen.

Planlagt busskur droppes

Det har imidlertid ikke været tilfældet med krogrunden, hvorfor det altså nu er blevet besluttet at ekspropriere, som man ifølge vejloven kan gøre, når det er til »offentlig vej eller sti«, og det er nødvendigt »af hensyn til almenvellet«.

Kommunen har dog besluttet at imødekomme grundejeren på et punkt, da et planlagt busskur på Odinvejs nordlige side nu er skrinlagt, dels fordi der allerede er et busskur på den modsatte side af vejen, dels fordi de yderligere 13 kvadratmeter til dette formål har stor betydning for grundejerens udnyttelse af restejendommen til bebyggelse.

Det fremgår også af den såkaldte åstedsforretning, der blev afholdt den 9. august 2018, hvori ejeren af krogrunden fremfører en række anker.

Planlagde lejligheder

Ejeren af krogrunden, der altså nu står for at blive eksproprieret, er Hedegaard Ejendomme ApS ved Ernst Hedegaard fra Fly.

Af referatet fra åstedsforretningen fremgår det også, at han har fremvist tegninger, der godtgør, at han grundet ekspropriationen nu må droppe et planlagt byggeri dateret 2013, der i givet fald ville have resulteret i opførelsen af et 2½ plans hus med seks lejligheder.

Herudover ville det nu skrinlagte busskur på arealet med sin placering gøre, at yderligere et dobbelthus som det ene ud af i alt tre dobbelthuse på restarealet, ikke ville kunne opføres.

Ernst Hedegaard købte Stoholm Kro i 2009, efter den havde stået og forfaldet gennem nogle år. Allerede dengang havde han planer om at indrette bygningen med lejligheder, men de planer fik en brat ende i november 2010 efter en brand, som fire unge mænd fra Viborg og Stoholm i 2012 blev dømt for at have påsat.

Kort før jul i 2012 gik Ernst Hedegaard så i gang med at rive resterne af ejendommen ned efter tilsagn om at få udgifterne refunderet af Viborg Kommune med midler fra en såkaldt nedrivningspulje.

Den planlagte vejforlægning af Odinvej/Nørregade forventes igangsat i 2018.