Følg med strømmen: Forstå din elregning

Hvordan bliver din elregning stykket sammen? Forstå elementerne her

17. november 2018, 07:43
Arkivfoto

ENERGI Din elregning er ikke bare en fast sum for en fast ydelse og et fast forbrug, men udgøres af en stribe poster.

De er ikke altid lige nemme at gennemskue – for eksempel er der flere abonnementer og afgifter, som man skal have med.

El afregnes i kilowatt-timer (kWh). Ifølge Energistyrelsen bruger vi i gennemsnit 1600 kWh strøm om året, og med en gennemsnitspris på cirka to kroner per kWh, giver det en elregning på 3200 kroner årligt.

Udgifterne til forbrug er dog ikke alene om at udgøre din regning. Der kan være forskel på, hvad de enkelte selskaber benævner posterne, men du vil cirka finde de følgende på din elregning.

Elafgift

En fast, statslig afgift, som i 2018 er på 91,4 øre per kWh.

Off. forpligtelser PSO

PSO-tariffen eller PSO-afgiften er også en statslig afgift, som blandt andet går til forskning i miljøvenlig elproduktion, sikring af forsyningssikkerheden og tilskud til miljøvenlig energi. Begge statslige afgifter stiger hvert år.

Transport af el

En fast pris for at bruge netselskabets elnet. Prisen fastsættes af netselskabet.

Netabonnement

Også en fast pris for at bruge netselskabets elnet. Abonnementet er uafhængigt af forbrug. Fastsættes af netselskabet.

Elabonnement

En fast pris for at være kunde ved en elleverandør. Prisen er uafhængig af forbrug og fastsættes af elleverandøren.

For både transport af el, netabonnement og elabonnement gælder, at du kan skifte selskab, hvis du eksempelvis synes, udgiften er for høj.

Forbrug

Den del, du faktisk har indflydelse på! Her betaler du for vaskemaskinen, brødristeren, fjernsynet og alt det andet, der bruger strøm i dit hjem. Prisen pr. kWh fastsættes af elleverandøren.

Et blik på elregningen kan give hovedbrud, og den kan synes uoverskuelig, men hvis du holder fokus på forbruget, kan du se det tal, du selv har indflydelse på.