Vibland - landsbyliv i udvikling

Ulrik Wilbek fyrede op under landsbyerne

25. november 2018, 11:47
Foto: Colourbox

FJENDS Vibland (Viborg Landsbysammenslutning) havde onsdag 7. november sat landsbyborgere fra hele kommunen stævne for at diskutere, hvordan man på en god og konstruktiv måde kan løfte hinandens projekter og få mere fokus på frivillighed og netværke på tværs af byskiltene.

Til at fyre op under forsamlingen havde Viblands bestyrelse allieret sig med borgmester Ulrik Wilbek, som talte om værdien af frivillighed og vigtigheden af, at der støttes op om det frivillige arbejde.

Han glædede sig over at se så mange landsbyer repræsenteret fra hele kommunen og pointerede netop styrken ved at være mange, fordi meget kan ske, når man løfter i flok.

Nyt slogan

Herefter fik deltagerne fremlagt Viblands vision, mission og mål, noget bestyrelsen har arbejdet indgående med det seneste halve år.

- I de første år af foreningens levetid arbejdede vi meget med at få sat kommunens landdistrikt på den politiske dagsorden. Det er lykkedes, og vi har fået et landdistriktsudvalg. Derfor har vi nu redefineret vores rolle, som vi har kogt sammen i vores vision: »Vi vil skabe udvikling for det gode liv i Vibland«, sagde næstformand Jesper Bech fra Romlund.

Op til mødet havde foreningen kørt en slogan-konkurrence, og blandt 25 indsendte forslag valgtes dette:

»Vibland - Landsbyliv i udvikling«.

- Det er kort, præcist og slagkraftigt, og så læner det sig fornemt op ad vores vision, sagde Jesper Bech om valget.

På tur med landsbypas

Deltagerne havde ved ankomsten fået et nummer, så de blev »tvunget« til at blande sig i grupper. Et formål med mødet var nemlig at få startet samtalen på tværs af landsbyerne som opvarmning til et programpunkt, hvor grupperne skulle diskutere fire emner:

Cykelstier, bypedeller, klynger/fællesskaber og landsbysamarbejde på tværs.

Til slut gennemgik formand Lone Kastberg nogle af Viblands planer for fremtiden, der rummer temaer som »Turist i egen kommune« og »Tour de Viborg«, så alle kan blive klogere på hinandens og egne fortræffeligheder.

Det skal støttes op med et såkaldt landsbypas, der ligner det eksisterende ø-pas.