Landsbyer får penge til vejbump og shelter

Kommunen har bevilget penge til shelter og vejbump

30. november 2018, 17:32
Ved Tanghuset i Sundstrup skal der skiftes en ståltrappe samt etableres et muldtoilet.

LANDSBYER Fire lokalsamfund i Fjends Folkeblads område får penge fra puljen »Byforskønnelse/Byfornyelse mindre byer« fra Viborg Kommune.

Flest penge tilgår Kirkebæk, hvor man er bevilget 220.000 kroner til to permanente »Din Fart«-tavler og etablering af by-porte med vejbump.

I Lånum får man 100.000 kroner til to vejbump og beplantning ved de tre indfaldsveje.

Ved Tanghuset i Sundstrup får man 71.700 kroner til udskiftning af en ståltrappe og etablering af et muldtoilet.

I Tastum-Kobberup-Feldingbjerg Borgerforening får man 86.825 kroner til et shelter samt borde og bænke til et rekreativt område.

Det er Landdistriktsudvalget, der uddeler midlerne og i år imødekommer man 17 ud af 22 modtagne ansøgninger til puljen »Byforskønnelse mindre byer 2018«.

2,9 mio. kr. er nu overført til de lokale foreninger, så de nu kan komme i gang med at gennemføre de ønskede projekter i landsbyerne. 4 ansøgninger om trafikdæmpende foranstaltninger vil Trafik & Veje få gennemført i løbet af 2019.

4 ansøgninger blev ikke imødekommet, da de ligger udenfor de kriterier, der er fastsat for at søge puljen.

Udover de mindre projekter vedtog udvalget også, at endelig stillingtagen til en ansøgning om opstart af områdefornyelse i Mønsted, udsættes til efter landdistriktsudvalgets drøftelser af, hvordan midlerne til områdefornyelse skal anvendes fremadrettet.

Puljen »Byfornyelse/byforskønnelse mindre byer« har eksisteret siden 2012. Der er i perioden 2012-18 imødekommet ansøgninger om støtte til 141 mindre projekter i landsbyerne for et samlet beløb på 20 mio. kr. I alt har 59 ud af kommunens 81 landsbyer modtaget støtte i perioden 2012-18 - nogle kun en gang, andre flere gange.

Puljen kan søges af en borgerforening eller anden forening, der repræsenterer et lokalområde. Viborg Kommune orienterer borgerforeninger, lokalråd eller lignende når der er mulighed for at søge puljen. Det er således op til de enkelte lokalsamfund at tage initiativ til at søge puljen.