Direktør: Der er godt gang i gassen

På biogasanlægget er man ikke så overrasket over, at kapaciteten allerede er fuldt udnyttet

12. december 2018, 16:47
Ifølge direktør Kim Nielsen var der tidlige tegn på, at det nye biogasanlæg i Iglsø sagtens kunne producere mere gas, end den nuværende kapacitet rækker til. Foto: Henrik Bagge

IGLSØ Iglsø Agro & Biogas A/S har netop ansøgt Viborg Kommune om VVM-tilladelse til udvidelse af kapaciteten fra de nuværende 400 tons behandlet biomasse per dag til 600 tons per dag, altså en kapacitetsudvidelse på 50 procent.

Og direktør for biogasanlægget Kim Nielsen er klar i mælet om bevæggrundene.

- Der er godt gang i gassen. Og vi har fået nogle flere, der gerne vil levere til os. Også mere, end vi kan håndtere i dag, siger Kim Nielsen.

Tredje tank i tankerne

De nye, der har meldt sig på banen, er såkaldte eksterne leverandører, altså landmænd fra primært det sydlige lokalområde, som gerne vil levere hovedsageligt kvæggylle til biogasanlægget.

Hvor mange eller hvem, de er, kan direktøren ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

- Vi har ikke været i voldsom dialog med dem endnu, ud over at de har rettet henvendelse til os. Nu har vi i første omgang søgt tilladelse til at udvide med en tank mere, og så må vi se. Men vi har hele tiden haft en tredje tank i tankerne, for den var en del af den oprindelige plan, siger Kim Nielsen.

Han er ikke så overrasket over, at det er gået så godt, at man allerede ti uger efter den officielle indvielse kan kigge hen imod en udvidelse af kapaciteten på en halv gang mere.

- Vi fandet hurtigt ud af, da vi lige så stille gik i gang tilbage i maj, at vi sagtens kunne udfylde kapaciteten, og at det også godt kunne køre noget stærkere. Vi opdagede ret hurtigt, at det her anlæg godt kunne lave noget mere gas, siger Kim Nielsen.

Det handler om trafikken

Lige nu går ansøgningen om udvidelse gennem en første høring, som slutter 28. december, men uden at ville kommentere på eventuelle indsigelser på forhånd, synes direktøren, at det er fair at antage, at den øgede mængde trafik på Ø. Børstingvej i forbindelse med en udvidelse godt kunne blive et ankepunkt.

Det var også den største bekymring i høringsfasen, da biogasanlægget i første omgang overhovedet skulle etableres.

Dengang fandt man en løsning, hvor Iglsø Agro & Biogas A/S finansierede en udvidelse af Ø. Børstingvej på en meter i bredden hele vejen til Lånum, mens kommunen finansierede en tilsvarende udvidelse af vejen på strækningen til Iglsø.

Og Kim Nielsen håber, at en eventuel udvidelse af biogasanlægget også denne gang vil kunne ordnes i mindelighed.

- Vi vil gerne være flinke, og vi ønsker ikke at skabe en dårlig stemning på vejen, så kravet fra os er, at der bliver kørt pænt, siger Kim Nielsen, der glæder sig over mange roser i nabolaget til Rønbjerg Maskinstation, som biogasanlægget har til at stå for leverancerne.

Måske til foråret

Men alt dette er at foregribe begivenhedernes gang. Når den igangværende høring er slut, skal der først udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, hvorefter et udkast til godkendelse igen skal i høring i otte uger, inden kommunen kan træffe en endelig afgørelse.

- Hvis alt går vel, får vi en tilladelse i løbet af foråret, og så må vi tage stilling til, om vi vil bruge hele kapaciteten på 600 tons, eller det skal være lidt mindre. Og først da skal vi så ud og snakke med landmændene og lave de sidste aftaler, siger Kim Nielsen.