3 MENINGER: Røgfri arbejdstid

Hvad mener du om, at Viborg Kommune arbejder på at indføre »Røgfri arbejdstid«?

22. december 2018, 11:17
1 af 3 JØRGEN SVENSON, VRIDSTED »De frelste« har igen talt for at score billige points. Det er så enkelt at indføre forbud uden hensyntagen til noget som helst - endnu en udvidelse af bureaukratiet, som vi allerede har rigeligt af. Mange rygere kæmper for at nedbringe forbruget, men ikke alle kan bare tage en »kold tyrker«. Jeg går ind for dialog, forståelse og respekt for vor situation, da vi alle respekterer jeres regler om kun at ryge bestemte steder, men rygere behøver altså ikke være kriminelle. I øvrigt er de dygtigste på arbejdspladserne mange gange rygere.
2 af 3 SUSANNE BAK, STOHOLM Det spørgsmål afføder jo en masse modspørgsmål: Hvorfor vil man indføre røgfri arbejdstid? Hvis det er, fordi det er sundhedsskadeligt, skal medarbejdere så udsættes for røg, når de kommer i borgerens hjem? Hvis man ikke må bruge arbejdstid på at ryge, kan man så løse det på en anden måde? Hvordan vil man håndhæve og sanktionere? Hvad bliver det næste, man vil forbyde? Og hvad med medarbejdere, der har hjemmearbejdsdage? Begrænsning af rygning eller et direkte forbud bør laves i samarbejde med medarbejderne og ikke trækkes ned over hovedet på dem af politikerne.
3 af 3 ANDERS JAKOBSEN, STOHOLM Jeg synes, det er lidt noget pjat at indføre totalt rygeforbud på arbejdspladser. Rygning er meget usundt, men det er der så meget, der er her i livet, og de sidste mange år har der været en form for jagt på rygerne. Jeg har heldigvis aldrig selv røget, men jeg har altid været en »large« ikke-ryger, og jeg synes, der er gået lidt for meget hysteri i sagen. Der skal ikke tages hensyn til rygerne - omvendt skal vi alle kunne være her, og jeg tror på det bedste resultat, hvis den enkelte arbejdsplads selv finder ud af reglerne i stedet for et direkte direktiv oppefra.

25 kommuner har allerede indført det, og nu arbejder Viborg Kommune også hen imod at indføre »Røgfri arbejdstid« på dens arbejdspladser. Røgfri arbejdstid kan defineres som et regelsæt, der bestemmer, at medarbejdere ikke må ryge i deres arbejdstid, hverken indendørs eller udendørs.