Os med solceller!

08. januar 2019, 08:33
Jørgen Svenson

I september 2012 lavede jeg en skriftlig aftale med EnergiNet/DK vedr. nettoafregning Gruppe 6 for anlæg med GSRN-nummer 571313113161209451 med solceller installeret på vores hustag!

I et retssamfund som Danmark skete handlingen i den gode tro, at aftalen var gældende fremadrettet, da Folketinget bedyrede, at beslutningen var kommet for at blive. Vi betaler netafgift for brug af elnettet.

Jeg går ind for grøn energi, bl.a. fordi den er et godt supplement til vindmøllerne – og producerer jo også i stille vejr med solskin. Samtlige politikere inkl. borgmestre praler også med, at de går ind for grøn energi.

Men så kom »julegaven«: At det politisk er besluttet, at jeg som egenproducent i nettoafregningsgruppe 6 snart skal overgå til flexafregning – afregning time for time. Og netselskaberne afgør, hvornår overgang til flexafregning skal ske.

Jeg kalder det bondefangeri, for det vil betyde, at der kommer elafregning med dyr strøm fra elselskaberne, mens strømmen fra solcelleoverskuddet betales af EnergiNet til spotpris. Hvem skal betale de ekstra administrationsudgifter ?

Jeg har selv bekostet solcelleanlægget med tanke om fremtidig elforbrug.

Jeg synes, det er utroligt, at Folketinget med et pennestrøg kan slette en bindende aftale, der er indgået med EnergiNet/DK.

Det var bedre, at man f.eks. gjorde mere for at få inddraget de 1,3 milliard i bilafgifter. Jeg har ofte indtrykket af, at bare man snyder staten nok, bliver man tilgivet. Satspuljerovet og Stein Bagger er bare to eksempler!