Kommunen forlænger aftale med Kattens Værn

Succes med indfangning af herreløse katte får Viborg Kommune til at fortsætte samarbejdet med Kattens Værn

08. januar 2019, 13:45
Foto: Okssi/AdobeStock

FJENDS Viborg Kommunes aftale med Kattens Værn om indfangning af herreløse katte fortsætter i 2019.

Det blev besluttet på et møde i Klima- og Miljøudvalget den 3. januar.

Ordningen med et loft på 75.000 kroner er en fortsættelse af den aftale, der blev indgået i starten af 2018 med virkning fra 1. marts, og som indebærer, at kommunens borgere kan bestille gratis indfangning af vildkatte hos Kattens Værn.

Den har vist sig som en stor succes, og da forvaltningen også mod slutningen af året har modtaget adskillige henvendelser om, at der stadig er mange herreløse katte i kommunen, er det blevet besluttet, at aftalen fortsætter gennem 2019, hvorefter den igen evalueres med henblik på, om den skal fortsætte.

Kompetent samarbejdspartner

I aftaleperioden har Kattens Værn visiteret og vurderet alle anmeldelser fra Viborg Kommunes borgere omkring herreløse katte, og det er forvaltningens vurdering, at Kattens Værn har været meget kompetente, hvorfor man har været yderst tilfreds med samarbejdet og udførelsen af den indgåede aftale.

Ifølge opgørelsen ved årets udgang har Kattens Værn haft 54 indfangningssager og indfanget 213 katte i Viborg Kommune i 2018.

Det betyder dog ikke, at man altid nupper fire katte, når man alligevel lige er i gang.

Det dækker ifølge Kattens Værn over, at der har været enkelte meget store indfangningssager, hvor det drejede sig om 25-30 katte, mens langt de fleste sager drejer sig om en enkelt eller to katte.

Særlig aftale i Viborg

Kattens Værn har aftale om indfangning af vilde katte med cirka halvdelen af landets kommuner, og i de fleste tilfælde indebærer aftalen, at man skal kontakte sin kommune direkte for at bestille en indfangning.

Men i Viborg Kommunes tilfælde er det sådan, at man skal kontakte Kattens Værn, som derefter opretter sagerne for kommunen.

Det gør man ved at tilgå Kattens Værns hjemmeside, hvor man under fanen »Indfangning og Kommuneaftaler« kan indtaste sit postnummer, hvorefter man får oplyst, at Viborg Kommune har en aftale med Kattens Værn om indfangning, og hvis man ønsker at få oprettet en indfangningssag, skal man kontakte Kattens Værns Administration på telefonnummer 38 88 12 00, lokal 1.

Brug din sunde fornuft

Men hvordan vurderer man egentlig, om en kat er herreløs, eller den bare er ude at gå en tur?

Hvis man spørger Kattens Værn, lyder svaret mere eller mindre, at det drejer sig om at bruge sin sunde fornuft.

Hvis en kat løber væk, når man nærmer sig, eller i det hele taget virker sky, er der gode muligheder for, at den er vild og herreløs. Det samme gælder, hvis den ser syg og afpillet ud.

Men virker den kontaktsøgende og tillidsfuld er der sikkert tale om en kat, der tilhører nogen og bare har forvildet sig hjemmefra.

Typisk vil de fleste mennesker også være bekendte med nabolagets katte, og det er altså ikke en sag for Kattens Værn til indfangning, hvis man blot er blevet træt af, at naboens Felix lusker rundt inde på ens egen matrikel.

De ringer tilbage

Men ringer man som matrikelejer for at bestille en indfangning, vil Kattens Værn spørge ind til de nærmere omstændigheder, hvorefter man opretter en sag og tager kontakt til en af værnets tilknyttede katteinspektører.

Denne vil så i løbet af 5-7 arbejdsdage ringe til anmelderen for at aftale nærmere om, hvornår det kan være belejligt at komme forbi.

Man kan læse meget mere om indfangning, genudsætning og eventuel human aflivning her på Kattens Værns egen hjemmeside.