Sund aldring – en fis i en hornlygte!

29. januar 2019, 10:24
Mette Nielsen

I løbet af søndagen har man i Nyhederne både kunnet se og høre, at Sundhedsstyrelsen og Ældresagen advarer om forskellige udfordringer på ældre og sundhedsområdet.

Det har længe været på mode, at tale om »sund aldring«. Særligt når der skulle laves budgetter – både kommunalt og statsligt. Nu er der (endelig) belæg for, at det er et begreb, som aldrig har slået igennem i virkeligheden.

Vores ældre lever heldigvis længere og længere, men de ældste ældre har ikke fået det bedre! Det er en faglig, ressourcemæssig (vi mangler uddannet personale) og økonomisk udfordring, at de som lever længst, ofte gør det med flere og flere sygdomme, hvilket betyder, at der selvfølgelig er et øget behov for en både værdig pleje, omsorg og behandling. Og ja, lad mig sige det klart: Vi skal give vores ældre den pleje, omsorg og behandling, som de har brug for!

Jeg vælger, at tale lige ud af posen, og mit budskab er klart: Der kommer både mange og store udfordringer på både ældre og sundhedsområdet, som kræver, at vi bruger skatteborgernes penge med omhu! Det betyder, at vi skal investere i vores fælles velfærd, og ikke skal give skattelettelser til dem, som har mest i forvejen. Det er egentlig ret simpelt, for vi skal egentlig bare prioritere vores fælles velfærd!

Vores udfordringer er, som jeg ser dem, efter at have arbejder med området i 12 år som kommunalpolitiker:

1. Vi kommer til at mangle SOSU-personale, og det vil betyde store udfordringer, særligt for ældreområdet, da vores ældre/stigende antal ældre selvfølgelig har brug for både pleje og omsorg. Vi bliver nødt til, at tage det så alvorligt, at vi starter med, at gøre pleje og omsorgsområdet mere attraktivt – og arbejdet starter allerede i folkeskolen!

2. Der vil komme til at mangle plejehjemspladser i alle landets kommuner, for der vil faktuelt fra år 2019 til 2050 blive over en halv million flere af de ældste ældre. Det kræver en planlægning, der strækker sig længere end den byrådsperiode, hvor man selv er valgt. Derfor mener jeg, at der skal laves en national undersøgelse af, hvad der er brug for af plejeboliger i de enkelte kommuner – med anvisning af en statslig finansieringspulje.

3. Derudover er der i dag 90.000 ældre som er ramt af demens, og dermed er blandt vores svagest ældre, og som kræver en helt særlig indsats. I løbet af de næste 10 år er tallet stigende til 125.000 ældre med demens!

4. Jeg er helt enig, når Ældresagens direktør Bjarne Hastrup advarer mod regeringens sundhedsreform, for der bliver opgaver nok at løse i landets kommuner, som konsekvens af begrebet »sund aldring«, nu er bevist som »tom snak«. Med andre ord: Flere og flere ældre skal have mere pleje og omsorg, og der er ikke sat ekstra penge af, tværtimod er der ikke taget højde for de flere og flere ældre, da de skulle blive mere sundere og mere raske end deres forgængere. Men der er tale om løse fugle på taget – for det er ikke realistisk, at denne udfordring kan klares, uden at der tilføres flere penge til både landets kommuner og regioner!

5. Det er dybt problematisk for mig at se, at denne VLAK regering ikke har sat penge nok af til, at der bliver flere ældre og flere ældre. Helt præcist mangler der ifølge finansministeriet knap 2 milliarder kroner til det stigende antal udgifter til ældre og børn.

6. Regeringens Sundhedsreform vil også betyde et yderligere pres på landets kommuner, da den vil medføre en masse nye opgaver, oven i at kommunerne ikke har fået penge nok til de mange flere ældre, og til de ældres udfordringer med flere og flere sygdomme som betyder, at den enkelte selvfølgelig skal have mere behandling, omsorg og pleje.

7. Jeg mener, at styrketræning til ældre + 70 år skal på finansloven – for vi har i Viborg Kommune set, at det virker!

8. Vi har sparet for meget og for alt længe på vores hospitaler, derfor skal der ansættes 1000 ekstra sygeplejersker og tilføres flere penge.

Jeg håber virkelig at vores ældre, pårørende, sundheds og plejepersonalet har opdaget, hvad der foregår, og vil sætte deres kryds ud fra, at vi skal gøre det bedre, for der er sparet for meget og for længe.

Finansiering? Ja, lad mig starte med at foreslå, at vi får styr på både skattely og hvidvask, så er der penge nok til både at tage os værdigt og ordentligt af vores ældre – og dem som er ramt af sygdom!