VibLand får igen 100.000 kroner

Landsbyernes sammenslutning får også i 2019 midler fra Viborg Kommune

31. januar 2019, 11:31
Foto: Colourbox

FJENDS Viborg Kommunes Landdistriktsudvalg har på et møde den 29. januar besluttet, at der i 2019 ydes et tilskud til Vibland, det tidligere Viborg Landsbysammenslutning, på 100.000 kroner.

Det sker med henvisning til udvalgets tidligere præmis for et tilskud af en tilsvarende størrelse i 2018, nemlig at sammenslutningen bidrager med egenfinansiering i 2019.

Det gjorde den ikke i 2018, men der arbejdes p.t. på flere løsninger, hvor man blandt andet har søgt flere fonde om midler, ligesom man har diskuteret, om man kan differentiere medlemsgebyret afhængigt af den enkelte bys størrelse. Det sidste forventes at komme på dagsordenen til sammenslutningens generalforsamling i april.

Landsbyfolkemøde på vej

I Viblands budget for 2019 er blandt andet afsat 10.000 kroner til »forberedelse af landsbyfolkemøde«, et tiltag man forestiller sig realiseret som et landsdækkende arrangement, der skal være årligt tilbagevendende, og som skal tiltrække interessegrupper for landsbyliv og bosætning på landet.

Der er også afsat 20.000 kroner til afvikling af »Turist i egen kommune«, et tiltag der skal gøre alle klogere på hinandens og egne fortræffeligheder.