Overskud i Landbo Limfjord

Der kan nu komme nyt tag på landbrugscentret

10. februar 2019, 11:53
Privatfoto

FJENDS Landboforeningen Limfjord afholdt onsdag den 30. januar generalforsamling, hvor man kunne fremvise et overskud på 754.000 kroner.

Heraf blev det besluttet, at 500.000 kroner skal udloddes til medlemmerne, og den resterende del investeres i nyt tag på landbrugscentret.

På generalforsamlingen var der genvalg til Kristian Boel Østergaard, Carsten Boye Jensen, Jesper Thomsen og Sejr Bisgaard. Nyvalgt blev Casper Kabel Rasmussen. Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid konstituere sig.

Landboprisen blev også uddelt, og den gik til Morsø Traktormuseum som en påskønnelse af museets og Hans Søndergård Larsens store arbejde og indsats for at bevare et billede af den danske landbokultur.