Den skjulte by åbner sig op

Stoholm er snart klar til at vise sig fra sin bedste side efter en omfattende byfornyelse

11. april 2019, 11:33
1 af 2 Motionsruterne 785 og 786 »Rundt om Stoholm« tager blandt andet brugerne gennem en del af byens rekreative områder som her Gyngemosen, der blev indviet i august 2018. Foto: Henrik Bagge
2 af 2 Ejvind Jakobsen på scenen til indvielsen af Stoholm Anlæg i august 2018. Foto: Henrik Bagge

Stoholm Vi er faktisk helt tilbage i julemåneden 2013, da en gruppe borgere var blevet trætte af at gå og se på forfaldet på den gamle krogrund i Stoholm.

De satte sig sammen for at diskutere, hvad man kunne gøre for at give deres by en tiltrængt ansigtsløftning, og allerede på disse møder opstod arbejdstitlen »Stoholm - den skjulte by«.

Man henvendte sig til kommunen, og i den efterfølgende flerårige områdefornyelse, som i løbet af denne sommer bliver færdiggjort, har borgere i Stoholm og Viborg Kommune samarbejdet om at give byen, og særligt bymidten, en makeover, så den kan fremstå grøn, funktionel og sammenhængende.

I erkendelse af, at man ikke bare kan komme en tilfældig bordfuld og søge om midler, blev Stoholm Handelsstandsforening tidligt koblet på. På baggrund af borgermøder blev ideer til udvikling af byen herefter sammenfattet, og en følgegruppe, der bredt repræsenterede foreninger, interessenter og borgere i Stoholm blev dannet.

I juni 2014 imødekom Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en ansøgning fra Viborg Kommune på 2,8 millioner kroner til projektet, hvorefter kommunen selv spædede yderligere 5,6 millioner kroner til så det samlede budget lød på 8,4 millioner kroner.

Siden bevilgede ministeriet yderligere knap en million kroner til et projekt ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter omkring aktivitetsferie med oplevelser, udeliv og sport som varemærke.

En guds lykke

Den til lejligheden oprettede følgegruppe har siden været en bærende del af udviklingen af de mange ideer på møder afholdt med Viborg Kommune, og Ejvind Jakobsen, som lagde køkkenbord til de allerførste møder og siden har virket i følgegruppen, gør her status over forløbet.

- Det var en guds lykke, at vi fik kommunen til at være projektmager på det, og det har været en kæmpe fordel at have kommunen som medspiller hele vejen, siger Ejvind Jakobsen, der slet ikke tør tænke på, hvor belastende det ville have været, hvis man selv skulle have tilkøbt ekspertise og så videre.

- Det har også været guld værd, at der kun har været én entreprenør på projektet (Ivan Jakobsen, red.). Havde det været en masse små, er det ikke til at sige, hvordan det var gået, siger Ejvind Jakobsen.

Han priser sig også lykkelig over, at man fik overbevist kommunen om, at byfornyelsen skulle kobles sammen med den kloakering, der ellers først var projekteret til 2021.

Flueben ud for det meste

Som det første aktiverede man den lille million til Stoholm Fritids- og Kulturcenter til projektering af motionsruterne 785 og 786 »Rundt om Stoholm«, en multibane, som forlængst er indviet, og en MTB-trail, som i øjeblikket færdiggøres.

Flueben har man også kunnet sætte ud for Gyngemosen og Stoholm Anlæg, og i Vestergade og på Odinvej resterer nu blot færdiggørelse af torve- og parkeringsarealer og så det allersidste lag asfalt.

Der er blevet gravet både dybt og bredt i Vestergade, inden der er blevet fyldt op igen, og det skal lige have tid til at sætte sig ordentligt.

Men med udgangen af august skulle det allersidste slidlag gerne være kommet på, så man kan sætte endeligt punktum for den omfattende byfornyelse af Stoholm.

- Og summa summarum, så synes jeg ikke, det er gået så ringe endda, siger Ejvind Jakobsen.