Mindeord: Ove Nielsen

Avisen har fra formand Hans Dalsgaard på vegne af Det Danske Spejderkorps Baunehøj Gruppe modtaget følgende mindeord om spejder Ove Nielsen, Løgstrup, der døde den 21. marts 2019.

14. april 2019, 06:24
Spejder Ove Nielsen, Løgstrup. Privatfoto

Løgstrup Spejder og spejderleder Ove Nielsen sov ind torsdag den 21/3 på Hospice Limfjord dagen efter sin fødselsdag. Ove blev 57 år.

Ove var spejder af hele hjertet. Han nåede at være leder i over 25 år, de sidste 15 år hos spejderne i Løgstrup i Baunehøjgruppen, og et utal af børn og unge fik lært Ove at kende som lederen, der fortalte om, hvad det vil sige at være spejder og om hele spejderbevægelsen.

Ove lærte dem, hvordan man tænder et bål, laver de rigtige besnøringer, at være en god kammerat, lærer naturen at kende og give børnene og de unge forståelse for værdien af samarbejdet og naturen.

Ove var altid engageret i den enkelte spejder. Han kunne se den »svage« spejders stærke sider og kunne styrke disse, så den enkelte spejder blev stærkere. Hos Ove var alle noget værd.

Ove fik planlagt mange ture. Han har bl.a. været med i Schweiz, Sverige og Norge, foruden et utal af ture rundt om i Danmark.

Ove elskede naturen. De mange ture i shelters og senere ture ud i hængekøjen, betød rigtig meget for ham. Disse foregik ofte sammen med hans spejderledervenner. Ove nåede at tage middagssøvn i sin hængekøje, mens han opholdt sig på hospice.

Ove forblev aktiv spejder til det sidste. Efter at han havde taget ophold på hospice deltog han bl.a. i et spejdermøde, deltog i generalforsamlingen og så sent som den 9/3 deltog han i det store planlægningsmøde i Divisionen.

Vi, der kendte Ove som spejder og spejderleder, ved også, at familien havde en stor plads i Oves hjerte, og at Ove vil blive savnet af alle.

Ove vil blive savnet for sit store engagement i spejderbevægelsen, sin store viden og mange input, og særlig som en god ven og spejderkammerat.

Spejder af hele hjertet.

Æret være Oves minde.