Generalforsamling i Mønsted Kulturhus

23. april 2019, 11:36
Foto: Henrik Bagge

Mønsted Mønsted Kulturhus har for nylig afholdt ordinær generalforsamling.

Det var 26 mødt op til, og de kunne høre formand Bjarne Nielsen berette om årets gang i kulturhuset, der har godt 100 medlemmer.

Der er blevet monteret nye lamper af hensyn til det ugentlige lotterispil om torsdagen, den store sal er blevet malet, og udvendigt er der lagt nye fliser og nyt rullegræs. Sommeren var ret hård ved græsset, så det var et stort arbejde at holde det vandet tilstrækkeligt. Formanden takkede de mange lokale hjælpere til lotterispil.

Kasserer Jørgen Nielsen kunne berette, at lotterispil i 2018 havde været ualmindeligt godt, og kulturhuset har modtaget en gave fra Sparekassen Kronjylland på 15.000 kroner.

Efter afskrivning på 38.000 på køkkeninventar var der et driftsresultat på 19.000 kroner, og året sluttede med en egenkapital på 946.053 kroner.

Kim Larsen og Sirius

Men det var også tid til at kigge fremad.

14. juni kommer Flemming Både og underholder med Kim Larsen tema, og i oktober måned er der foredrag om Sirius patruljen.

Under eventuelt blev blandt andet muligheden for mobile pay drøftet, og der skal etableres et nyt rum til affaldscontaineren samtidig med et afdækket rygerum.

Der var genvalg for to år til Jacob Madsen, Bjarne Nielsen og Anders Maagaard Klint. Kaj Kristensen blev nyvalgt for en etårig periode. Derudover er Jørgen Godthaab Nielsen i bestyrelsen.