Godt år i Stoholm Vand

Flere rørbrud kunne ikke ødelægge 2018 for vandværket

12. maj 2019, 14:01
Arkivfoto: Matthieu de Martignac/Le Parisien

Stoholm Stoholm Vand har for nylig afholdt ordinær generalforsamling, hvilket tiltrak 12 forbrugere foruden bestyrelsen.

Bestyrelsesformand Carsten Boye Jensen kunne berette, at 2018 driftsmæssigt forløb fint, trods tre større rørbrud og en del mindre.

De fleste rørbrud opdages inden for et døgns tid via vandværkets overvågningssystem, som dagligt indberetter data og afslører et øget forbrug.

Der er i 2018 investeret i opdatering af vandværkets styresystemer, hvilket har medført et mere stabilt vandtryk, som eksempelvis bør kunne registreres i Krokusparken.

Sprøjtefri områder

På møder med kommunen, Danske Vandværker og vandrådet har man drøftet de nye BNBO sprøjtefri områder, som også gør sig gældende for Stoholm Vandværk, og som skal effektureres indenfor en treårig periode.

Vandværkets bestyrelse arbejder derudover løbende på opdatering af vandværkets kortmateriale i samråd med de lokale smede og entreprenører, samt lokalisering af og investering i en ny reservekilde, da dette påkræves. Til reservekildeprojektet blev det på generalforsamlingen i 2017 godkendt, at bestyrelsen må anvende op til 1,5 millioner kroner til undersøgelser. Denne pulje er der dog ikke blevet brugt af endnu.

Ramte budgettet

Kasserer Peder Grønborg fremlagde regnskabet for 2018 samt budget for 2019.

Årets resultat på samlet 13.301 kroner var 2801 kroner bedre end budgetteret. For 2019 budgetteres med et mindre underskud på 35.800 kroner. Dette skyldes primært et forventet mindre forbrug end det seneste år, som har været præget af et stort forbrug grundet den varme sommer.

Det budgetterede underskud kunne inddækkes ved en mindre stigning i vandprisen. Bestyrelsen har haft et ønske om at holde priserne i ro, da der ventes fald i omkostningerne i løbet af de kommende år, som følge af at vandværkets leasingaftale på pumpeanlæggene bliver endelig afviklet.

Både beretning, regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger af den samlede generalforsamling.