Økonomien snart på plads for friplejehjem

Alt går efter planen for Friplejehjemmet i Løgstrup

16. juni 2019, 06:56
Rigtig mange detaljer er nu på plads omkring det kommende friplejehjem i Løgstrup.

PLEJEHJEM Støtteforeningen for Løgstrup Friplejehjem er i gang med at indsamle penge til dækning af udgifterne til projekteringen af friplejehjemmet.

Målet var 400.000 kr. inden 1. juli 2019, og dette delmål er nu nået ved hjælp af sponsorater og tilsagn fra fonde, arrangementsoverskud, kontingenter og andet.

Bidragyderne er LAG Skive-Viborg (185.000 kr.), Anders Brøndum Fonden (50.000 kr.), Den Jyske Sparekasse (20.000 kr.), private donationer og lokale indsamlinger (145.000 kr.), og senest har Lars Seier Christensen givet tilsagn om 100.000 kroner.

Indsamlingen er derfor nu oppe på i alt 500.000 kroner. Herefter mangler der kun 100.000 kroner i at nå det endelige mål på 600.000 kroner. Støtteforeningen håber derfor, at borgere, erhvervsdrivende og andre vil yde et bidrag til realisering af friplejehjemmet.

Flot opbakning

Bestyrelsen for henholdsvis Løgstrup Friplejehjem og Støtteforeningen er meget ydmyge og dybt taknemmelige over den flotte opbakning, som projektet Løgstrup Friplejehjem har mødt.

- Vi skylder alle bidragydere en stor tak - uanset om de har givet små eller store beløb, siger næstformanden for Løgstrup Friplejehjem, Gudrun Bjerregaard.

Viborg Museum har i øvrigt foretaget prøvegravninger på friplejehjemmets byggegrund for at undersøge, om der skulle være historisk materiale i området. Der blev ikke fundet fortidsminder af betydning, og Viborg Museum har frigivet det berørte areal på Hjarbækvej.

Bestyrelsen for Løgstrup Friplejehjem har indgået en aftale med Nykredit om realkreditlån og Sparekassen Kronjylland om finansiering af Løgstrup Friplejehjem. Dermed er en af de vigtigste forudsætninger for projektet opfyldt.

- Långiverne har vist, at de med tilsagnet om finansieringen har tillid til økonomien i friplejehjemmet, siger Gudrun Bjerregaard. Der er også indgået en administrationsaftale med Danske Diakonhjem.

Lokalplan er OK

Kommuneplantillægget for friplejehjemmets areal på Hjarbækvej 59 er vedtaget og lokalplanen har været i høring i fire uger uden bemærkninger. Planen er derfor vedtaget og offentliggjort, og forventes at træde endeligt i kraft efter den 13. juni 2019. Derefter kan man gå videre med byggeansøgning og udbudsrunde.

Bestyrelsen holder for tiden møder med arkitekten for at få de sidste detaljer ved byggeriet på plads. I juni forventes byggeriet at kunne sendes i udbud og i august 2019 vil vinderen af udbuddet kunne udpeges. Dermed kan byggeriet påbegyndes omkring 1. september 2019 - og Løgstrup Friplejehjem kan være færdigt og tages i brug i august 2020.