DEBAT Sammenhæng for borgerne – også i Stoholm

Fra »Initiativgruppen for en ny skole i Stoholm« har vi modtaget følgende åbne brev til Byrådet i Viborg Kommune

20. juni 2019, 13:34
Arkivfoto

Vi har i initiativgruppen for en ny skole i Stoholm med stor interesse kigget på den nye styringsmodel for Viborg Kommune. Det er fem vigtige temaer med klare og relevante målsætninger.

Processen med at udvikle og formulere en sådan model har naturligvis en vigtig værdi i sig selv, men der hvor modellen for alvor skal stå sin prøve, er selvfølgelig når den skal omsættes til reel handling. Set fra vores perspektiv flugter visionen om en ny skole i kommunens tredjestørste by med modellens temaer. Det giver mening og sammenhæng – også i den virkelige verden.

Læring og uddannelse

Vores folkeskole rummer en mangfoldig børnegruppe med vidt forskellige forudsætninger for at indgå i undervisningen og skolens fællesskaber. Dermed er behovet for forskellige undervisningsformer hele tiden til stede. Hvis vi skal imødekomme dette meget rimelige behov, har vi brug for en tidssvarende skole med fleksible rammer, som kan tilpasses børnene, understøtte læringen og give rum for både de store og de små fællesskaber.

Vi ønsker en attraktiv skole, hvor elever og lærere kan folde deres potentialer ud frem for at måtte indskrænke sig grundet utidssvarende bygninger. Vi ønsker mulighed for differentiering og opdaterede faglokaler, som passer til de nye fag. Vi ønsker plads til læring, fordybelse og bevægelse.

Oplevelser og Fællesskaber

Ved at tænke en ny skole sammen med Stoholm Fritids- og Kulturcenter får vi en bred vifte af kreative, musiske, boglige og sportslige faciliteter i Stoholm. Der bliver på den måde mange veje ind i fællesskabet. Fodboldspilleren krydser billedkunstneren, og korsangerne synger så højt, at mountainbikerne kan høre det inden de cykler af sted. Arkitekturen skal få os til at åbne øjnene for alt det der foregår, og måske skabe nye fællesskaber på tværs af sport, musik og kreativitet. En ny skole skal være hele byens skole og et naturligt samlingspunkt for alle byens borgere og foreninger. Den skal understøtte de mange lokale indsatser, der fremmer trivsel og sammenhold i byen med bl.a. Trivselspiloter, spisefællesskaber og arrangementer på tværs af foreningerne.

Samtidig er der et kæmpe potentiale på grunden, hvor den nuværende skole ligger. Her kan bygges flere og måske nye typer af alment byggeri, som der er stor efterspørgsel efter. Det kan være vi skal have et oldekolle eller et byggeri, der forener unge og ældre.

Bæredygtighed

En ny skole i Stoholm er den eneste rigtige løsning ud fra et fagligt, økonomisk og bæredygtigt perspektiv. En ny skole vil kunne bygges klimavenligt efter moderne energirigtige løsninger, hvilket vil skabe et bedre arbejdsmiljø samt minimere de løbende driftsudgifter betydeligt. DET er ansvarligt og bæredygtigt.

Men det kræver mod og ansvarlighed at investere i bæredygtighed og sammenhæng, fordi den økonomiske gevinst ligger lidt længere ude i fremtiden.

Der er efter mange års udsættelse nu afsat knap 30 mio. kr. til at indhente den årelange mangel på vedligeholdelse af overbygningslokalerne og til renovering af en række faglokaler. Det er besnærende at tænke: ”ENDELIG!– lad os endelig tage imod”. Men det er ikke en sammenhængende og bæredygtig løsning. Det er en dyr løsning på et delproblem, som reelt ikke løfter Stoholm Skoles rammer derop, hvor de understøtter de pladsmæssige udfordringer og faglige og sociale visioner, vi har for vores børn.

Vækst og socialt ansvar

Stoholm er Viborg Kommunes tredje største by – og med det følger et ansvar for fortsat udvikling og fastholdelse af borgere. En ny skole vil give byen et kæmpe løft og styrke befolkningstilvæksten i Kommunen. Vi vil tiltrække og fastholde ressourcestærke børnefamilier, og vi vil sikre, at vores seniorer har mulighed for at blive i byen ved at understøtte flere almene boliger, oldekoller mm. på den nuværende skolegrund.

Sundhed

Fysisk nærhed mellem skole og Fritids- og Kulturcentret skaber et naturligt samlingssted for byens borgere. Byens tilbud indenfor sport, kreativitet og fællesskab bliver synlige og tilgængelige for en langt større og bredere målgruppe, og det vil være langt mere naturligt for børnene at gå til idræt, når tilbuddene ligger ved siden af skolen. Det vil skabe nye veje og muligheder for fællesskaber på tværs af generationer og interesser, hvilket vil styrke alles fysiske, mentale og sociale sundhed.

Handling – eller blot fine ord

Det er på tide at visioner og styringsparametre forankres i den virkelige verden. Her hvor vi bor og lever vores liv. Her hvor vores børn vokser op som nysgerrige sjæle, her hvor vi danner fællesskaber og trygge rammer for hinanden, og her hvor vores ældre vil kunne bo, når parcelhuset bliver for stort eller trapperne for mange.

Vi håber der er handling bag ordene og Sammenhæng for borgerne – også i den virkelige verden.

// Initiativgruppen for en ny skole i Stoholm