Aftenvandring i Søgård Mose ved Daugbjerg

23. juni 2019, 11:06
Foto: Henrik Bagge

Daugbjerg Onsdag den 26. juni kan du blive klogere på istiden, tørvegravning og »Daugbjergmanden« under en aftentur ved de smukke søer i Søgård Mose syd for Daugbjerg.

Det er arkæolog Terkel Brannet fra Museum Salling, der leder aftenturen.

- Når man i dag besøger Søgård Mose fremstår området både smukt og betagende, men også vildt og urørt. Intet kunne dog være mere forkert, for området omkring Søgård Mose har til alle tider tiltrukket mennesker. De første spor af mennesker i området daterer sig tilbage til tiden omkring 8000 før vor tid, mens de sidste spor er fra 1960´erne. Nogle af disse aktiviteter har sat sig spor i landskabet, som stadigvæk den dag i dag er synlige. Andre spor, eksempelvis de arkæologiske, er i dag kun synlige i Museum Sallings samlinger, siger Terkel Brannet.

Tæt på moselig

Under vandringen vil han fortælle om istiden, de sidste rensdyrjægere, storindustri, begravelsesformer i den yngre stenalder og om tørvegravningen.

Der kommer også nys om forskningsresultater fra analyser af Daugbjergmanden, som er det moselig, der under 2. verdenskrig blev fundet i mosen. Resultaterne har gjort det muligt, at komme lidt tættere på sandheden om moseligets endeligt i mosen.

Aftenturen i Søgaard Mose er resultatet af et samarbejde mellem Museum Salling i Skive, lokale borgere i Daugbjerg samt Daugbjerg Borgerforening.

Det er gratis at deltage, og man mødes på gruspladsen bag Søgårdsvej 14 i Daugbjerg.

Den 23. juni har Daugbjerg Borgerforening i øvrigt Sankt Hans Bål på Daugbjerg Stadion. Båltaler er Martin Ditlevsen, formand for Ældre Sagen i Fjends-Karup.