3 MENINGER: Arbejdsmail

Hvad mener du om, at mange tjekker arbejdsmail i fritiden?

23. juni 2019, 15:19
1 af 3 IVAN HØEG, LØGSTRUP Det er op til hver enkelt, hvornår man checker sin arbejdsmail. Mange gør det naturligt, når de har fri, medens andre ikke ønsker at blande arbejdstid og fritid sammen. Det afhænger også af jobbet. Nogle er også på job, når de har fri. Som selvstændig bestemmer man selv, hvordan man tilrettelægger sin tid, og for mit eget vedkommende, har jeg fravalgt, at der kommer mails ind på min telefon, da jeg ikke ønsker at blive forstyrret af indkomne mails hele tiden. Jeg synes ikke, at der er noget forkert i, at man checker arbejdsmails i fritiden – det må blot ikke tage overhånd!
2 af 3 SUSANNE BAK, STOHOLM Det er jo en tendens, som vi ser mere og mere. På grund af teknologien flyder arbejdstid og fritid mere og mere sammen. Jeg synes, at det giver en stor fleksibilitet i hverdagen - ikke kun arbejdsmæssigt, men også familiemæssigt, dog er det vigtigt, at fleksibiliteten går begge veje. En anden vigtig ting er en forventningsafstemning med sin arbejdsgiver om, hvor meget det kan forventes, at man tjekker arbejdsmails uden for arbejdstiden, for hvis der er en forventning om, at man står til rådighed 24/7, kan det lige pludselig blive en stressfaktor.
3 af 3 HANS JØRGEN NØRGAARD, VRIDSTED Vi mennesker er skruet forskelligt sammen, og derfor kan man ikke givet et entydigt svar. Den enkelte må gøre op med sig selv, om man er til det ene, eller man er til det andet! Bekymringen om, at det kan være stressfremkaldende hos nogle, er reel nok. For mit eget vedkommende har jeg altid oplevet det som en fordel, at jeg løbende har kunnet »rydde op« i mailboksen. Nogle mails kan let klares her og nu, mens andre kan stilles på stand-by og klares senere.

I en undersøgelse fra Epinion svarer to ud af tre, at de tjekker deres arbejdsmail, selv om de holder fri, mens hver femte svarer, at de tjekker deres mail mindst en gang i timen, når de har fri. En lektor fra CBS ser det som udtryk for, at vi er fleksible, mens PFA advarer imod, at det kan være en kilde til konstant stress, når arbejdsliv og privatliv på den måde flyder sammen