Seniorer mødte Ældrerådet

Viborg Kommunes Ældreråd lyttede til seks engagerede interessegrupper fra hele Fjends

24. juni 2019, 11:48
Det var et udbytterigt møde mellem Ældrerådet og repræsentantenter for Fjends´ seniorer i Stoholm Kirkecenter. Foto: Britta Kristiansen

ÆLDRE Der sker faktisk en hel del for seniorerne i Fjends.

Det kunne man forvisse sig om, da der for nylig blev holdt møde mellem Viborg Kommunes Ældreråd og de frivillige foreninger og grupper for seniorer i Stoholm.

I den forbindelse tog formanden for Ældrerådet, Kaj Flemming Pedersen, ordet.

- Vi har nu afholdt to møder med lokale foreninger og interesserede borgere. Det er meget vigtigt for Ældrerådet at få den lokale dialog blandt andet i Stoholm. Der er vigtige inputs til rådets videre arbejde. Endelig er det jo livsbekræftende at høre om alle de ting, som de lokale foreninger har gang i, sagde formanden.

Seks grupper mødte op

I Stoholm mødte Ældrerådet repræsentanter for Fly Seniorer, Onsdags Café, Sport på Tværs, Mønsted Ældreklub, Rickshawcykling samt Bruger- Pårørenderådet fra Sjørup Ældrecenter.

Her kunne Ældrerådet høre lidt om, hvad de enkelte foreninger og grupper tilbyder seniorerne.

Der var blandt andet stor glæde over, at sådan noget som Sport på Tværs hver uge kan tiltrække næsten 200 mennesker til gymnastik.

Kom vidt omkring

Der blev også snakket om Viborg Kommunes klippekortordning, som giver de ældre større livskvalitet. Om der kan uddannes nok medarbejdere til fremtidens opgaver på ældreområdet. Om hvorvidt de statslige puljer kommer de ældre til gode i Viborg. Om aflastningstilbud i lokalområdet til demente borgere. Om der kan laves et samarbejde med nabokommunerne, så køreafstanden til genoptræning mindskes. Og om et fælles fokus på den gruppe af borgere, som ikke selv kan bevæge sig til aktiviteterne.

På den måde kom man vidt omkring - og Ældrerådet i Viborg ved nu meget mere om, hvad der sker for de ældre her i lokalområdet - til gavn for rådets videre arbejde.

Dorit Bro Olsen fra Stoholm er i øvrigt det lokale medlem af Viborg Kommunes Ældreråd.