Gå en spændende tur i den rå natur

For mange er sommertid lig med gå-tur-tid. En af de spændende gratis glæder er de såkaldte »Spor i Landskabet« - stier, der findes over hele landet.

09. juli 2012, 15:26
I Knudby starter »Sporet« for enden af Fjordvej lige ovenfor fiskerhusene.

Her i området har vi foreløbig tre spor: et forbi Smollerup Kirke, et i Knudby ved Hjarbæk Fjord og et i Kvols - også ved Hjarbæk Fjord. Her kan man gå en tur i den rå natur, som ellers ikke så ofte har været til rådighed for offentligheden. Til alle spor findes der en folder, der fortæller mere om den rute, som man går på.

Projektet »Spor i Landskabet« blev søsat i 1997 som et fælles projekt mellem friluftsorganisationerne og landbruget om ad frivillighedens vej at etablere vandre-stier i det åbne land. »Sporene«, som vandrestierne kaldes, skal give folk mulighed for »rå« og anderledes naturoplevelser og kulturoplevelser. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med jordejerne, som etablerer vandrestier på deres jord, skov og/eller åbne land. De markerede spor er med til at give befolkningen nye oplevelser af naturen, øge kendskabet til denne samt skabe interesse og forståelse for de mange anvendelsesmuligheder landskabet rummer.

På den måde bliver stierne altså til med hjælp af lodsejere, der gerne vil stille en bid af deres land til rådighed til en vandresti i naturen.

Knudby, Kvols og Stoholm

I Knudby starter »Sporet« for enden af Fjordvej lige ovenfor fiskerhusene. Her er der god mulighed for parkering. Der vandres igennem et område, hvor man blandt andet kan se istidens påvirkning af landskabet. Knudby-Borup og Kvols ligger på en banke, der er skabt under den sidste istid. I stenalderen for 8.000 år siden stod havet ca.1,5 m. højere ved Hjarbæk Fjord, og vandet gik langt ind i ådalene. De stejle brinker, der kan ses ovenfor engene og i bakken først på ruten, er tidligere kystskrænter. Så man skal være klar på lidt op-og-ned på dette spor. Til gengæld er der undervejs en fantastisk udsigt, hvor man kan se fra Virksund til Hjarbæk. Sporet er godt to kilometer langt.

I Kvols starter »Spor i Landskabet« ved forsamlingshuset, hvor man meget praktisk kan parkere. Dette spor er cirka 4 kilometer og udsigten undervejs er bjergtagende.

Det sidste spor her i området går fra Vandrehjemmet i Stoholm forbi Smollerup Kirke og til Mønsted Kalkgruber. Den afmærkede rute er cirka 3,5 km. lang. Smollerup Kirke er en romansk kirke fra 1100-tallet og er en af de meget besøgte. Også dette spor rummer smuk natur.

»Spor i Landskabet« er enkle stier, der giver mulighed for - på egen hånd - at gå på opdagelse i dele af det danske landskab, eksempelvis langs kanten af dyrkede marker, som normalt ikke er åbent for offentligheden. Det enkelte spor etableres af lokale frivillige i samarbejde med landmænd, der kvit og frit lægger jord til. Sporet afmærkes med pæle og pile, der angiver ruten. Der udarbejdes en folder til hvert spor, med kort og beskrivelse af natur, landbrug og kulturhistorie, som de vandrende kan opleve undervejs. Folderne findes i kasser ved indgangen til sporet. Sporene er alle registreret på www.spor.dk, hvor placering og foldere også kan ses og downloades.