3 MENINGER: Taxalovgivning

Hvad mener du om, at det er næsten umuligt at få en taxa ude på landet?

17. august 2019, 06:18
1 af 3 HANS JØRGEN NØRGAARD, VRIDSTED Taxamangel i tyndt befolkede områder er vist ikke et nyt problem. Man kan sige, at det flugter fint med dårlig dækning, når det gælder den kollektive trafik. Nu rammer mangel på taxa så også landområdernes hoteller og restauranter, hvor man har problemer med at skaffe transport til kunderne. Det er uholdbart, og mon ikke der nu bliver kigget nærmere på den taxalovgivning fra sidste år, som angiveligt skal have »æren« for den negative udvikling. Man skal aldrig være bange for at ændre på en lov, der ikke virker efter hensigten!
2 af 3 LISE HALD, SPARKÆR Det er meget sjældent, vi bruger en taxa, men de få gange, hvor vi skal have en vogn hjem fra Viborg, er det nu gået meget godt, så vi mærker det ikke selv. Det gør jo selvfølgelig ikke problemet mindre for dem, der står og mangler en taxa. Hvis taxalovgivningen virkede for få år siden, håber jeg da, den bliver ændret igen. Helt personligt håber jeg mere på at toget kommer til at stoppe i de små byer, så alle her en mulighed for at komme frem og tilbage.
3 af 3 TOMMY LØNSTRUP NIELSEN, DAUGBJERG Manglen på taxier i de mindre byer er et problem for de ældre borgere og gør ikke landdistrikterne mere attraktive at bo i. Den tidligere regering talte om et Danmark i balance, men det er, som om at Danmark på mange måder er uden for balance også på dette punkt. Man burde sørge for at gøre det mere attraktivt for traxachauffører at køre til de mindre byer, uden at det koster for befolkningen der.

Der er stor taxamangel i provinsen. Den nye taxalovgivning fra januar 2018 er skyld i, at flere af landområdernes hoteller og restauranter mangler taxaer. Når man bestiller en taxa, venter man i længere tid eller helt forgæves. Sådan lyder kritikken fra brancheorganisationen Horesta, der har lavet en undersøgelse. I den siger 77 procent af virksomhederne uden for de større byer, at de oplever problemer med at få en taxa. 43 procent vurderer, at problemet er blevet større end sidste år.