Læserbrev: Lugter avisen borgerligt?

17. august 2019, 11:25
Foto: Henrik Bagge

Det er da lidt tankevækkende, når I på avisen spørger til folks meninger om forskellige ting, som sker i vort samfund, at jeg observerer, at de fleste adspurgte er medlemmer fra Venstre i langt de fleste tilfælde.

Og klart er det jo, når I spørger dem som i den sidste avis (uge 28, red.) om deres holdning til den nye regering, kan det jo kun blive negative svar.

Så mit spørgsmål: Lugter avisen lidt borgerligt, eller er det et politisk neutralt blad, hvad jeg jo altid har regnet det for, i hvert fald før den blev overtaget af de Bergske Blade?

Nu er det ikke, fordi I skal spørge mig om min holdning. Det har jeg ingen interesse i, men spørg mennesker, som I tilfældigt møder på gade/vej, da det virker mere neutralt og ikke ligner propaganda til fordel for nogle partipolitiske holdninger.

--------------------------------

Svar:

Kære Kaj

Tak for dit indspark.

Lad mig først rydde et par misforståelser af vejen. Fjends Folkeblad har aldrig haft det fjerneste med de Bergske Blade at gøre. Avisen er 100 procent ejet af Mediehusene Midtjylland som blandt andet tæller Herning Folkeblad, Midtjyllands Avis (i Silkeborg) og 11 ugeaviser.

Mediehusene Midtjylland er på alle sine udgivelser apolitisk i en grad, så det faktisk er diskvalificerende i forhold til ansættelse at være medlem af et politisk parti. For præcis et år siden annullerede Herning Folkeblad således efter to dage kontrakten med en praktikant, der viste sig at være politisk aktiv.

Så at avisen skulle være et partipolitisk propaganda-organ for Venstre, kan jeg blankt afvise, og jeg deler heller ikke din opfattelse af, at omtalte svar var udpræget negative. (De blev spurgt om, hvad de forventede af regeringen, ikke hvad de mente om den).

I forbindelse med ugens spørgsmål i avisen benytter vi os i udgangspunktet af et fast panel, som vi meget gerne ser udvidet. De er delt ind i grupper af tre og skiftes til at modtage spørgsmål, så de medvirker lige tit og cirka en gang i kvartalet. Er man forhindret, melder man tilbage, og så bytter vi med en anden.

De kriterier, vi har skelet til for at gøre det mangfoldigt, er f.eks. køn, alder, erhverv og bopæl i Fjends. Og så er der nok ofte tale om folk, som fylder lidt i deres lokalområde. Politiske præferencer har vi slet ikke haft i tankerne, og med den store spændvidde, der til stadighed er i svarene, ville det komme meget bag på mig, hvis de fleste ligefrem skulle være medlem af Venstre, som du påstår.

Men som sagt spørger vi ikke til politisk ståsted, ligesom seksuelle og religiøse præferencer heller ikke har været kriterier.

Til gengæld er vi ikke bange for at stille spørgsmål med et politisk indhold. Vi forsøger at bruge dette ugentlige debatislæt (som er dikteret af mediehuset) til aktuelle emner med lidt kød på og helst med relevans for læserens hverdag i Fjends.

Derfor modtager deltagerne også spørgsmålet i god tid og med en grundig baggrundsorientering, så de både er klædt på til at svare og har tid til at reflektere.

Disse præmisser ville gå tabt, hvis vi, som du foreslår, passer tilfældige mennesker op på gaden. Man kan ikke forvente, at folk er i stand til at skyde fra hoften, hvis de ud af det blå bliver spurgt om taxalovgivning eller røgfri arbejdstid.

Men derfor kunne vi jo godt gøre det, så ville spørgsmålene bare blive af en anden karakter. Sådan gør man hos andre ugeaviser i koncernen, og så bliver folk spurgt til deres favorit-is eller om de bedst kan lide håndbold eller fodbold.

Vi har valgt en anden model, hvor emnet gerne må give lidt stof til eftertanke, og med tanke på, at Fjends Folkeblad typisk nu om dage begrænser sig til 12-16 sider (annoncefrekvensen dikterer hvor mange), synes jeg ærligt talt, at det ville være at udvise ringeagt for både læsere og annoncører, hvis vi brugte spalteplads på at spørge nogen, hvem de holder med i Vild med Dans.

Så den model laver vi ikke om på. Til gengæld vil vi som sagt gerne udvide panelet, og du er selv i forbindelse med nærværende læserbrev blevet tilbudt en plads. Det har du så afslået, men tilbuddet står åbent, hvis du skulle komme på andre tanker. Det håber vi, at du gør.

//Lokalredaktør Henrik Bagge