Debat Trafikbeslutning bør ændres

30. august 2019, 10:51
Kurt Mosgaard ved indkørslen til Mønsted Skole fra den trafikerede hovedvej A16, da borgere i 2017 samlede underskrifter ind til fordel for en cykelsti mellem Daugbjerg og Mønsted. Privatfoto

Kære Viborg Kommune,

Det er fremgået af dagspressen, at hovedvejen mellem Daugbjerg og Mønsted Skole er vurderet til ikke at være trafikfarlig. På vegne af Mønsted og Omegns Lokalråd vil jeg gerne udtrykke vores uenighed hermed - det er formentlig den farligste vej for bløde trafikanter inkl. skolebørn, i hele kommunen. Beslutningen bør således ændres.

Vi skal endvidere foreslå, at en cykelsti langs hovedvejen gives højeste prioritet i forbindelse med den prioritering, som Vejdirektoratet har anmodet om.

I forbindelse med udbredelsen af Den midtjyske Cykelstjerne skal vi pege på, at den vestlige del af kommunen endnu ikke er en del af stjernen. I forbindelse med det forestående møde med ministeren og i lyset af regeringens tanker om at afsætte flere midler til cykelstier, så foreslår vi, at der arbejdes for at anlægge en cykelsti langs hovedvejen helt fra Viborg over byerne Ravnstrup, Mønsted, Daugbjerg og Sjørup til Hagebro og gerne videre til Holstebro.