Læserbrev: Miljøhykleri

23. september 2019, 13:42
Foto: Martin Bay Kristensen

Hededanmark satte for næsten et år siden et skilt op med teksten »Her fylder vi op med ren jord« (se foto).

Trods det har HD Jordpark efterfølgende accepteret, at der er læsset mange læs byggeaffald af på jordtippen ved Lundgård Teglværks gamle lergrav.

Derfor har HD Jordpak nu fået indskærpet, at der ikke må læsses byggeaffald af på jordtippens område.

Geolog Arendse Nordentoft fra Region Midtjylland skriver til mig:

»...Som du oplyste i din henvendelse den 3. juli, observerede regionen også ved tilsynet, at der på jordtippen var et læs byggeaffald. Ved tilsynet og i tilsynsnotatet blev det derfor indskærpet overfor HD Jordpark, at der ikke må læsses byggeaffald af på jordtippens område. Jordtippen må udelukkende tilføres ren jord. Det blev aftalt, at byggeaffaldet fjernes fra jordtippen indenfor få dage, og Region Midtjylland følger op på dette ved et nyt tilsyn, hvor jordtippen er i normal drift...«

HD og Miljøcenter Lundgård har igen fået et nyt troværdighedsproblem!