Flere elever får ret til skolekørsel

Fra januar 2020 kan flere folkeskoleelever få ret til buskørsel

23. september 2019, 14:17

Efter at have modtaget kritik for i en rapport at nedgradere risikoen for mange af de lokale skoleveje, har Viborg Kommune lavet et ekstra tjek af kommunens trafikfarlige skoleveje.

Det betyder, at der nu skal lægges nye ruter for skolebusserne, fremgår det af en pressemeddelelse fra kommunen.

Det medfører samtidig, at de tidligere planlagte ændringer i elevernes mulighed for at tage bussen først træder i kraft efter juleferien i år.

To nye kriterier

Teknisk Udvalg behandlede den 4. september spørgsmålet om en ny vurdering af skolevejenes trafiksikkerhed, og udvalget vedtog to ekstra kriterier, som åbner for, at flere elever har ret til transport med bus til og fra skole.

Skolerne går derfor nu i gang med at afdække, hvor mange flere elever som er kørselsberettigede efter den nye vurdering. På baggrund af behov for bustransport skal kommunen herefter udarbejde nye ruter, som kan træde i kraft fra årsskiftet 2019/2020.

Status er derfor nu, at elever, som i dag kører med bus til skole, fortsætter som hidtil frem til årsskiftet.

Elever, som er blevet stillet i udsigt, at de allerede fra uge 43 i år kan tage bussen til skole, må desværre vente med at få afklaret deres situation til senere på året.

Elever, som efter den nye vurdering af trafikfarlige veje, har ret til transport med skolebus, får ligeledes besked senere på året.

Skolerne tager i de kommende uger kontakt til de forældre, hvis børn bliver berørt af den nye vurdering af skolevejene.