Succesfuld byvandring i Kvols

120 deltagere blev klogere på den by, der omgiver dem

04. oktober 2019, 13:46
1 af 5 Der var omkring 120 deltagere i byvandring i Kvols. Privatfoto
2 af 5 Kvols Havn. Privatfoto
3 af 5 Den hollandske maler Johannes t’Hart og hans kone Bodil står bag vægudsmykningen i Kvols Forsamlingshus. Privatfoto
4 af 5 Kvols Kirke. Privatfoto
5 af 5 Udsigt over Hjarbæk Fjord. Privatfoto

Kvols Lokalhistorisk forening for Løgstrup og Omegn var for nylig arrangør af en historisk byvandring i Kvols med deltagelse af omkring 120 personer.

Med sol fra en skyfri himmel og en fantastisk udsigt til Hjarbæk Fjord var rammerne perfekte til en historisk oplevelse i den gamle landsby, hvor lokale guider havde planlagt en indholdsrig tur - både historisk og kulturelt.

Gudrun Bjerregaard bød velkommen og fortalte, at Lokalhistorisk Forening gerne vil arrangere byvandringer i samarbejde med lokalområderne, da mange borgere er interesseret i at komme ud og se de historiske steder og bygninger, men især at høre de lokale selv fortælle. De kender jo historien bedst.

Byvandringen i Kvols var den fjerde i rækken efter besøg i landsbyerne Knudby, Vorde og Romlund.

Kirke fra 1200-tallet

Sammen med de lokale guider havde Kim Buus koordineret Kvols by turen, der startede fra forsamlingshuset og fortsatte ad Slagtehusvej, hvor der blev fortalt om de gamle huse, herunder om familien Nonbo’s slagterhus. Man gik videre op til Kvols Kirke, hvor deltagerne passerede »hospitalet«, der for år tilbage fungerede som en slags plejebolig for syge og fattige fra lokalområdet.

Kvols Kirke ligger højt og flot, og der er udsigt over fjorden til Hjarbæk på den anden side. Kvols kirke er en romansk landsbykirke fra 1200-tallet, og tårnet er bygget til omkring år 1500, men våbenhuset er kommet til senere. Det forlyder, at herremanden på Tårupgård lod kirkens tårn opføre.

Turen fortsatte herefter videre til ejendommen Kirkely og senere Vejgård, hvor jorden er anvendt til udflyttergårdene i forbindelse med stjerneudstykningen. Begge ejendomme ligger i dag inde i byen og anvendes til beboelse.

På en bakketop ligger ejendommen Solbakken, hvor et jordareal blev solgt til geotermi-projektet, der senere blev lukket ned.

200 år med skole

I Kvols har der været virksomheder såsom smed, tømrer og købmand, og i 1870 blev Danmarks anden andelsbrugs etableret.

Havnen i Kvols har haft stor betydning både for fiskeri og udskibning bl.a. af trækul og jydepotter.

Det gamle fiskerleje er sat i stand og fungerer i dag som havn for joller og fritidsfiskere.

Der har været holdt skole i Kvols siden midten af 1700-taller, men først i 1804 fik man et lille skolehus.

Til skolen hørte et mindre landbrug, og indtægterne herfra var en del af degnens løn. I 1875 blev der bygget en ny skole, som først blev nedlagt i 1961, hvor eleverne blev flyttet til Løgstrup Skole.

Det har altid været kendetegnende for Kvols, at mange beboere var i familie med hinanden, og flere efterkommere er blevet boende i byen.

Sidste stop på byvandringen var Kvols Forsamlingshus, der blev bygget i 1889 som ottekantet med fine jernvinduer med kulørt glas. Huset er blevet udvidet flere gange, men da Viborg kommune i 1973 begyndte at yde tilskud til forsamlingshusene, skete en større istandsættelse. I 1988 kom der nye toiletter og nyt gulv i den lille sal.

Billedet i Kvols Forsamlingshus

I forbindelse med den omfattende restaurering af forsamlingshuset i årene 1975-77 blev et vægmaleri udført. Forsamlingshusets daværende formand, Christian Nielsen, kendte den hollandske maler Johannes t’Hart og fik ham med på ideen om vægudsmykningen, som blev udført sammen med hans kone Bodil.

- Vi var egentlig lidt bange for at gå i gang med arbejdet, fortæller Johannes t’Hart.

- Men så blev vi enige om at fortælle en historie, og de lokale børn hjalp os. Det startede med et træ. Så mente én, der burde sidde en ugle i det træ, og efterhånden udviklede maleriet sig så.

Undervejs i processen fandt børnene på mange sjove historier om de forskellige figurer.