3 MENINGER: Dyrere cigaretter

Hvad mener du om en varslet prisstigning på cigaretter?

05. oktober 2019, 06:25
1 af 3 ANDERS JAKOBSEN, STOHOLM Jeg bifalder i den grad prisstigninger på cigaretter, for det er jo faktuelt meget usundt at ryge. Hvor stor den stigning så skal være – det synes jeg er svært at sige. Argumentet fra regeringen om, at prisen ikke skal forhøjes så meget som først meldt ud, er jo, at det kan betyde en »social slagside«, og det køber jeg faktisk. Jeg har aldrig selv røget, men jeg er en »large« ikke-ryger, og jeg synes generelt, at der er lidt hysteri forbundet med rygning – det nærmer sig ind imellem en klapjagt på rygerne, men det er jo nok alligevel okay, at Folketinget blander sig.
2 af 3 GRETHE ULSTRUP, STOHOLM Selvfølgelig skal ingen af os udsættes for passiv rygning på arbejdspladser og skoler. Det er bestemt ufornuftigt at ryge, men store afgiftsforhøjelser er ikke vejen frem i en global verden. At gøre pakkerne neutrale i udseende ville være ret dumt, da de p.t. har påtrykt så rædsomme billeder, at jeg slet ikke kan forstå, nogen tør tage sig en smøg. Der vil blive trængsel bag disken, hvis alt usundt skal stå der, så jeg synes ikke folketinget skal blande sig i, hvor købmændene placerer varerne.
3 af 3 KRISTIAN IBSEN HANSEN, VRIDSTED En prisstigning på kr. 10 er ikke nok til at ændre noget, men problemet er at grænsehandlen stiger, fordi prisen er markant lavere i Tyskland - og så er vi lige vidt. EU kunne jo forsøge at gøre lidt gavn og indføre ens pris på cigaretter i alle EU-lande, 1 EUR/cigaret = 150 kr. per pakke. Det er helt ufatteligt, at unge starter med at ryge med den viden, de har. Men de må jo være udenfor pædagogisk rækkevidde, og derfor virker »neutrale pakker« , røgfri skoletid og andre handleplaner ikke en døjt.

Regeringen vil skærpe indsatsen mod rygning ved at hæve priserne på en pakke smøger med 10 kroner over to år. Pakkerne skal gøres »neutrale i udseendet«, de skal gemmes væk bag disken, og der skal indføres røgfri skoletid, lyder det blandt andet i handleplanen.

Den planlagte prisstigning er på 25 procent, men flere sundhedsorganisationer og flere af Folketingets øvrige partier mener, at en prisstigning på 25 procent slet ikke er nok.