Borgerbazar med båt i

Sparkærs fremtid blev drøftet på livlig markedsplads for ideer

14. oktober 2019, 14:48
Foto: Henrik Bagge

Sparkær Der gik lidt myretue i den, da omkring 120 borgere onsdag var troppet op i forsamlingshuset for at diskutere »Fremtiden for Sparkær« sammen med et par repræsentanter for kommunen.

At få de mange mennesker fordelt på seks forskellige workshops var lidt som at afdrible tre modstandere i en telefonboks, men det gik.

Og det gjorde snakken også ved bordene med temaer som byens omgivelser, rum, trafik og bygninger.

Var kommet for at lytte

Det var chef for landdistriktsudvikling Hanne Nissen Toksvig og arkitekt og planlægger Helle Lorentsen, der var kommet for at holde skik på borgermødet, og de betonede fra starten, at de var kommet for at lytte og samle indtryk.

- Men vi kan ikke hjælpe jer med at bevare skolen, så hvis nogen har lyst til at rejse sig og gå nu, er de velkomne, sagde Hanne Nissen Toksvig.

Det var der nu ingen, der gjorde, men hun rørte selvfølgelig ved et ømt punkt, der igen fylder meget i Sparkær.

Men temaet for borgermødet var hverken skolelukning eller togstop. Det var det helt store perspektiv med det lange lys på for i fællesskab at få formuleret ønskerne til den fremtidige udvikling, samtidig med at helt konkrete forhindringer for udvikling og bosætning skulle identificeres.

Kom med godt humør

Hanne Nissen Toksvig priste de mange unge mennesker, der var dukket op, hvortil en ungersvend kækt svarede, at det var for at sikre, at der også var nogle tilbage, der kunne huske det, når kommunen engang fik besluttet noget.

Og sådan havde alle taget det gode humør med, og det fik de også brug for, da det gik op for dem, at de alle skulle starte med at finde en ny plads i det propfyldte forsamlingshus.

Med seks forskellige temaer skulle hver workshop nemlig rumme i gennemsnit en snes mennesker, og der var nogle der pustede lidt over nærdemokratiet, da det gik op for dem, at gruppearbejde ikke var noget, de lagde bag dem, da de sidst forlod skolen.

Godt og skidt i Sparkær

Men afsted gik det, først med en runde, hvor man skulle gøre status over, hvad der er godt og mindre godt i Sparkær på forskellige områder, og dernæst en ny runde, hvor et nyt hold skulle levere forslag, ønsker og ideer til løsninger.

Til at signalere sceneskift havde Hanne Nissen Toksvig udstyret sig selv med et gammelt båthorn, og nogle åndede lettet op, da båt-woman kom på banen for tredje gang.

Det var nemlig ensbetydende med, at der nu var kaffe og kage.