»Det grå guld« svigtes af lovgivningen

30. oktober 2019, 11:19
Arkivfoto: Stokkete

Samfundet ønsker, at »det grå guld« forsætter på arbejdsmarkedet i stedet for at få efterløn eller folkepension, hvorved man betragtes som en ældrebyrde.

Alligevel er lovgivningen og reglerne på arbejdsmarkedet udformet på en sådan måde, at dette ønske modarbejdes i forhold til mig og mine kolleger, der som free-lance vikarer er ansat i Vikar Region Midt (VRM).

Jeg er social- og sundhedsassistent og har i ca. 14 år arbejdet som vikar både i psykiatrien og i somatikken på sygehusene i Viborg.

Derfor bliver jeg af mange kolleger i psykiatrien regnet for at være fast personale, der kender de fleste ptt. i Søndersøparken.

De seneste 3 år, inden jeg den 30. sep. fyldte 65,5 år, har jeg arbejdet i 6084,25 timer, hvilket er langt over fuld tid.

Derved har jeg i stedet for at modtage max. efterløn i de seneste 5 år, betalt ca. kr. 900.000,00 i skat til staten og kommunen.

Mit ønske er at arbejde endnu et par år, da jeg er glad for mit arbejde.

Der er allerede nu en stor mangel på sundhedsfagligt personale i vort samfund. Denne mangel forventes kun at blive endnu større de kommende år.

Alligevel er lovgivningen ikke fulgt med samfundets ønske om, at »det grå guld« skal forsætte på arbejdsmarkedet længst muligt trods manglen på varme hænder i sundhedssektoren.

Det kræver et særligt godt helbred at være vikar i VRM, da det hurtigt kan blive en dyr fornøjelse, idet man ikke er sikret økonomisk ligesom fastansatte under sygdom, ikke engang når/hvis man bliver udsat for et pludseligt uprovokeret ekstremt overfald, som jeg blev det den 28. januar i år.

Vi VRM-vikarer kan i bedste fald håbe på at få bevilget sygedagpenge fra kommunen og dermed få dækket ca. 1/3 af vores normale løn, idet vi også mister både feriepenge og pensionsopsparing i sygefraværs-perioden.

Jeg har søgt og fået bevilget udsættelse af folkepensionen fra 1. oktober i år, selvom Jobcenter Viborg ikke kunne give mig et klart svar på min forespørgsel den 12. august 2019, om jeg fremover er berettiget til sygedagpenge fra Viborg Kommune i tilfælde af sygdom.

Den 14. oktober 2019, d.v.s. mere end 2 måneder efter min forespørgsel, fik jeg endelig et klart svar fra Jobcenter Viborg, at jeg ikke fremover kan få sygedagpenge fra dem, hvis/når behovet opstår, da lovgivningen på området medfører, at når man når folkepensionsalderen, bliver man automatisk ekskluderet fra A-kassen, og derfor er man ikke berettiget til sygedagpenge.

Selvom jeg er glad for mit arbejde, er jeg nu tvunget til at genoverveje min situation.

Mon ikke vores samfund trænger til en lovændring, der ikke smider »det grå guld« på gaden?