Mere måneskinnearbejde i Stoholm

Banedanmark vender tilbage for at opsætte skilte på strækningen Langå-Struer

11. november 2019, 14:17
Foto: Henrik Bagge

Stoholm Midt i september rumsterede de om natten omkring banelegemet i Stoholm, og nu kommer de igen.

Banedanmark varsler i et husstandsomdelt skriv natarbejde omkring stationen i Stoholm i perioden fra søndag den 17. november til tirsdag den 19. november.

Det er i forbindelse med etablering af det nye signalsystem på strækningen Langå-Struer, at man i den angivne natteperiode vil opsætte såkaldte markerboards langs jernbanesporene.

Opsætningen af disse skilte er henlagt til nattetimerne af hensyn til togtrafikken på strækningen, og der vil blive arbejdet i tidsrummet klokken 22-05.

Støj fra sugekassen

Som nabo til banen vil man kunne opleve visse støjgener i forbindelse med arbejdet, der blandt andet bliver udført ved hjælp af en skinnekørende gravemaskine. Desuden vil der kortvarigt blive benyttet en såkaldt sugekasse, der suger huller i jorden til etablering af fundamenter.

Banedanmark vil gøre, hvad man kan for at mindske generne ved arbejdet mest muligt og beklager på forhånd, hvis banens nærmeste naboer kortvarigt kommer til at opleve støjgener derved.