Borgerforening vil gerne være flere

Foreningen mangler hænder, fordi der sker så meget spændende i Løgstrup

17. november 2019, 12:19
Arkivfoto

Løgstrup Løgstrup Borgerforening afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 20. november for at gøre bestyrelsen fuldtallig og dermed få flere kræfter til arbejdet.

Det oplyser formand Dorte Andersen.

Foreningen har mange forskellige arbejdsopgaver såvel af praktisk som administrativ karakter. Den står for Sct. Hans aften, julebelysning, flagallé, virksomhedsbesøg, foredrag, vandre - og cykelture og mange andre aktiviteter, og der er oprettet frivillige arbejdsgrupper under Borgerforeningen til disse.

Der er også nedsat et udvalg, der har fokus på udviklingsområder af Løgstrup by. Udvalget kan komme med forslag om nye boligområder, byfornyelse, servicefaciliteter, trafiksikre cykelstier, veje og fortove.

Byen er i vækst

Løgstrup Borgerforening vil gerne arbejde tættere sammen med byens andre foreninger og ønsker også at udbygge fællesskabet med de øvrige landsbyer i Løgstrup-området.

Løgstrup by er i stor vækst, så derfor er der brug for en borgerforening, der kan samle byen og samtidig fungere som et talerør. Der er også fin opbakning til Borgerforeningen, der har oplevet en god medlemsfremgang i 2019, så nu mangler man bare lige at få lidt flere til at melde sig og tage en tørn i bestyrelsen og dermed få indflydelse på Løgstrups spændende fremtid.

Man er velkommen til at kontakte formand Dorte Andersen på tlf. 2891 1782 for at få yderligere oplysninger om bestyrelsesarbejdet.