Vågekoner giver en hånd til de døende

En ny vågetjeneste under Røde Kors er kommet i gang i Stoholm

14. november 2019, 11:39
Røde Kors, Fjends vågetjeneste - fra venstre Charlotte Foss, Hanne Lauridsen, Birgit Guldhammer, Anni Poulsen, Simone Kjær Kristensen, Tove Johannsen og Kirsten Pørtner. Privatfoto

STOHOLM Ingen bør dø alene. Og kan vågetjenesten under Røde Kors hjælpe til, så gør den det gerne.

Røde Kors i Fjends indgik et nyt samarbejde om vågetjeneste med Birkegården og Sjørup Ældrecenter den 1. august. Det skal være med til at sikre, at døende får støtte og omsorg i deres sidste timer.

Birkegården og Sjørup Ældrecenter vil koordinere indsatsen i samarbejde med Røde Kors og pårørende, når der opstår et behov for det.

Gør endnu større forskel

Det oplyser formand Susanne Haahr Schmidt fra Røde Kors i Fjends, der forventer sig meget af samarbejdet.

- Vi sætter virkelig stor pris på samarbejdet, fordi det giver os mulighed for at nå ud til flere, der har brug for støtte og omsorg i livets sidste timer. Samarbejdet betyder, at vi kan gøre en endnu større forskel blandt de døende, der føler sig ensomme og isoleret, siger Susanne Haahr Schmidt.

Hanne Lauridsen er en af personer, der har valgt at være frivillig vågekone. Hun er tidligere afdelingssygeplejejerske og er gået på pension.

- Efter, jeg gik på pension, så gav jeg mig selv et fjumreår - sådan ét de unge har. Men efter det så var jeg klar til at gøre en frivillig indsats. Jeg vil gerne gøre en forskel for nogle mennesker i en meget sårbar situation, siger Hanne Lauridsen, som meldte sig som vågekone efter at have set en annonce i Fjends Folkeblad.

Går gennem plejehjemmene

Simone Kjær Kristensen er også på holdet af vågekoner. Hun har været social- og sundhedsassistent og været i hjemmeplejen. Hun har gennem årene set mange ensomme og synes ikke, at nogen fortjener at dø i ensomhed.

Kirsten Pørtner, Simone Kjær Kristensen og Hanne Lauridsen er aktivitetsledere for vågetjenesten i Stoholm. Det betyder, at det er dem, der først bliver ringet til fra plejehjemmene.

Den døende eller pårørende kan ikke kontakte vågekonerne direkte. Det skal gå igennem plejehjemmene. Senere regner man også med at kunne få hjemmeplejen med ind over, så også døende i eget hjem kan få gavn af hjælpen.

Mænd kan også bruges

Tjenesten i Stoholm kunne sagtens bruge flere frivillige. Og det behøver ikke udelukkende være kvinder. Også mænd han blive gode vågere og skal være hjerteligt velkomne.

Det vigtige er, at man er tilstede med støtte, omsorg og nærvær i de sidste timer af den døendes liv.

Vågerne tager gerne ud to og to. De er altid meget åbne over for hinanden og snakker meget om oplevelserne - så der ikke er nogen, der skal føle sig utrygge.

Og det er en hyggelig gruppe, der har samlet sig i Stoholm. De har det rart sammen og nyder hinandens samvær. Og så vil de altså gerne være nogle flere.