Sejr for foreningslivet og fornuften

21. november 2019, 12:47
Kristian Pihl Lorentzen. Pressefoto

Undertiden laver vi den fejl i Folketinget, at et lovforslag efter vedtagelse giver ministre mulighed for, at der efterfølgende kan udstedet administrative regler, der tyranniserer borgerne og som medfører unødvendigt bureaukrati.

Et grelt eksempel på sådanne tåbelige og overflødige regler er det krav om en såkaldt pladsfordelingsplan, der pålagde foreningslivet og mange lokalsamfund bøvl og store unødvendige udgifter. Det går ikke!

Derfor stillede jeg for et par uger siden dette konkrete spørgsmål til boligministeren: »Er ministeren indstillet på at droppe reglerne med krav om eksterne rådgivere i forbindelse med udarbejdelse af en pladsfordelingsplan i forbindelse med byfester, mindre festivaler, markeder, julefrokoster m.v., der koster dyrt for det lokale foreningsliv og dermed truer fællesskaber og aktiviteter i lokalsamfundet landet over?«

Ministeren har åbenbart lyttet til mig og andre, der har råbt vagt i gevær i denne sag. I hvert fald har han lige meddelt, at reglen alligevel ikke skal træde i kraft.

Det skal han have ros for. Tillykke til foreningslivet og lokalsamfundene landet over med denne vigtige sejr for den sunde fornuft.

Regeltyranniet skal hele tiden holdes nede, så vi også levner plads til det gode gamle princip, »Frihed under ansvar«.