DSB: Det er kørt helt efter bogen

Allerede i maj fik DSB tilladelse af Viborg Kommune til at rive Stoholm Station ned

22. november 2019, 16:15
Arkivfoto: Henrik Bagge

Stoholm DSB har gjort klar til at rive Stoholm Station ned, efter den har stået ubrugt hen i snart 10 år.

Den forestående nedrivning er kommet som noget af en overraskelse for borgerne i Stoholm, hvoraf mange i løbet af fredagen på sociale medier har udtrykt frustration over, at de ikke er blevet orienteret om sagen, men at DSB´s planer tværtimod er kommet »som en tyv om natten«.

Fik tilladelse i maj

Men alt er kørt helt efter bogen, ifølge Niels A. Dam, der er chef for afdelingen Bygherre & Entreprise under DSB Ejendomme, der har ansvaret for planlægning, renovering og modernisering af DSB’s stationer og øvrige ejendomme.

- Vi søgte Viborg Kommune om tilladelse til at rive bygningen ned i foråret. Den tilladelse fik vi i maj, og det er så den, vi begynder at effektuere nu. Vi har »mobiliseret«, som det hedder, siger Niels A. Dam med hentydning til, at det byggepladshegn, som skal omgive nedrivningsarbejdet, allerede er landet på Stoholm Station.

Niels A. Dam anfører også, at DSB ad flere omgange har været i dialog med Viborg Kommune om at lade kommunen købe ejendommen, ligesom han er bekendt med, at stationsbygningen på et tidspunkt var en del af planlægningen for Stoholms byfornyelse, uden at der kom noget konkret ud af nogen af delene.

Strækker sig langt

DSB Ejendomme er med tiden kommet til at råde over temmelig mange nedlagte stationsbygninger, og ifølge Niels A. Dam strækker man sig altid langt for at finde ny anvendelse til dem, som det blandt andet har været tilfældet med nyopståede cafeer i de gamle stationsbygninger i både Hobro og Sorø.

- Vi håber altid, at der er nogen, der har en god idé til at bruge dem, men det har desværre ikke vist sig at være muligt med stationsbygningen i Stoholm. Og vi kan heller ikke være bekendt bare at lade bygningerne stå og forfalde. Så vil vi hellere have en pæn, grøn plads, siger Niels A. Dam.

Plejer ikke at orientere

Frustrationen hos nogle borgere over manglende orientering om den forestående nedrivning er han også bekendt med, og han nikker genkendende til, at man for eksempel hos Banedanmark er gode til at orientere berørte borgere i god tid om eksempelvis forestående arbejde på banelegemet.

Men Banedanmark opererer også på en helt anden skala ifølge Niels A. Dam. Hans egen afdeling har slet ikke ressourcer til at orientere i det omfang, der efterspørges, og det er heller ikke noget, man har tradition for.

Han påpeger, at det er kommunen, der er planmyndighed på området, og at en eventuel orientering i så fald skulle være kommet et andet sted fra end hans afdeling.