OK 2018 mellem FOA og VRM afsluttet som den sidste

26. november 2019, 12:36

Efter at jeg i adskillige læserbreve har kritiseret FOA for inkompetence, når det gælder OK-forhandlinger med VRM, så er de endelig »kommet op på barrikaderne« for at vise, hvad de kan udrette.

Mens andre faggrupper opnåede 2,7% pr. år, hvad har FOA så opnået?

FOA og VRM er blevet enige om, at sosuassistenter, sosuhjælpere og plejere ingen kompensation skal have for manglende lønstigninger i 2018.

FOA må virkelig have »drejet armen om« på VRM for at komme igennem med det krav.

FOA og VRM er blevet enige om, at alle VRM-vikarer, som i perioden fra den 1/1 2019 til den 17/9 2019 har haft mindst 9 vagter, skal have et engangsbeløb på kr. 1.000,00 i kompensation for manglende lønstigninger. Pengene udbetales ultimo dec. 2019.

Det betyder, at jo flere vagter man som vikar har taget for at fylde hullerne ud på sygehusene efter fastansattes fravær, desto lavere kompensation får man pr. vagt.

Har man som vikar dækket 9 vagter i ovennævnte periode, så får man kr. 111,11 pr. vagt i kompensation fra VRM, men har man i samme periode arbejdet i 200 vagter, så må man nøjes med en kompensation på 5 kroner pr. vagt!

Får man som ansat i FOA mere i løn jo mindre man arbejder og skaffer resultater til sine medlemmer?

Hvis FOA og VRM »allerede« den 17/9 2019 har afsluttet OK 2018, hvorfor skulle der så gå yderligere 2 måneder inden VRM vikarerne har fået besked herom?

Jeg håber at formanden for FOA i Viborg afd. vil svare på, hvorfor man ønskede at få forhandlingsretten med VRM for næsten 10 år siden, når man intet positivt udretter for at varetage medlemmernes interesser og i stedet for ødelagde den eksisterende overenskomst?

De private vikarbureauer tilbyder vikarer meget højere løn og er gået på strandhugst hos VRM, der i forvejen ofte har problemer med at dække vagterne på Region Midts sygehuse.

De private vikarbureauer tager sig godt betalt, så derfor bør VRM være interesseret i at mindske løngabet og holde på deres egne vikarer.