Ny bestyrelse i Løgstrup Borgerforening

Det hjalp at afholde en ekstraordinær generalforsamling

08. december 2019, 12:12
1 af 2 Løgstrup Borgerforenings nye bestyrelse har konstitueret sig med Henrik Schandorf Sørensen som formand, Dorte Andersen som næstformand, Maj-Britt Støttrup Mogensen som kasserer, Regitze Holk Andersen som sekretær og Tina Søndergaard som menigt medlem. Privatfoto
2 af 2 Privatfoto

Løgstrup Da flere medlemmer af den gamle bestyrelse havde valgt at udtræde, har der for nylig været afholdt ekstraordinær generalforsamling i Løgstrup Borgerforening.

Den resulterede i fire nye medlemmer til bestyrelsen, der dermed kan arbejde videre med helt friske kræfter.

24 borgere var mødt op, og der var bred enighed om, at Løgstrup som en by i vækst har brug for en borgerforening, der kan samle byen og fungere som et fælles talerør omkring lokale forhold.

God medlemsfremgang

Der er i øvrigt også fin opbakning til Borgerforeningen, der har oplevet god medlemsfremgang i 2019. Der har bare lige manglet lidt ekstra kræfter til bestyrelsesarbejdet, men det er der nu rådet bod på.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig med Henrik Schandorf Sørensen som formand, Dorte Andersen som næstformand, Maj-Britt Støttrup Mogensen som kasserer, Regitze Holk Andersen som sekretær og Tina Søndergaard som menigt medlem. Suppleant er Gudrun Bjerregaard.

Bestyrelsen kunne glæde sig over det fine fremmøde og ser frem til et godt samarbejde med borgerne og byens andre foreninger.