Kirkenyt fra Vestfjends

08. december 2019, 06:29
Turi Roslund er konstitueret som formand i både Fly Menighedsråd og Fællesrådet for Vestfjends Pastorat. Arkivfoto: Britta Kristiansen

Vestfjends Fly Menighedsråd har for nylig konstitueret sig med formand Turi Roslund, næstformand Rasmus M. Johansen, kontaktperson Leif Frederiksen, kirkeværge Hyacinthe Anohi og kasserer Tanja H. Kristensen.

Også Fællesrådet for Vestfjends Pastorat (Vroue, Vridsted, Iglsø, Sdr. Resen og Fly Sogne) har konstitueret sig med formand Turi Roslund, Fly, næstformand Mogens Møller Nielsen, Vroue, og sekretær Birgitte Kock Vestbjerg, Iglsø.