Skal vores lokale dyrskue bestå?

18. december 2019, 11:49
1 af 3 Privatfoto
2 af 3 Privatfoto
3 af 3 Privatfoto

Det lokale dyrskue MidtWest Farmshow har eksisteret i 14 år – siden 2006, men lige nu er der flere store udfordringer, der skal løses, for at dyrskuet skal kunne overleve. Mangel på frivillige kan give dødsstødet.

Den største udfordring er, at der mangler hjælpere – både til planlægningsarbejdet og til det praktiske arbejde på selve dyrskuedagen og dagene forud. Styregruppen består lige nu kun af 6 personer, og det er alt for lidt!

Helt akut mangler der nogle kvæginteresserede til at indgå i dyrskueudvalget, som pt kun består af 2 »hestefolk«. Det er helt afgørende for at få dyrskuet planlagt. Og der mangler en person til at stå for markedsføring. Men generelt mangler der folk hele vejen rundt: der skal også planlægges øvrige aktiviteter, kontaktes virksomheder, indsamles sponsorgaver, pladsen skal måles op og indrettes osv.

På selve dyrskuedagen og dagene forud mangler der folk til en masse praktisk: Opstilling af borde, bænke og gulve, afmærkning af pladsen, opstilling af skilte, affaldsbeholdere, hegn, ringe, kopiering af materiale, folk til at tage entré, hjælpere rundt om på pladsen og meget mere.

Kort sagt: Uden 5-6 frivillige mere til planlægning og ca. 20 frivillige ekstra til selv afviklingen, kan dyrskuet ikke gennemføres. Så må de få, der er tilbage i styregruppen, desværre kaste håndklædet i ringen.

En anden stor udfordring er, at Skive Kommune har besluttet at indskrænke dyrskuepladsen væsentligt. Man vil flytte og udvide tennisklubben, og derfor tages et godt stykke af dyrskuepladsen til tennisbaner og klubhus.

Det betyder, at bommene til kvægudstillerne skal fjernes og flyttes, ligesom det hus, som alle dyrskuerekvisitter opbevares i, skal fjernes.

Vi kan endnu ikke overskue de økonomiske og arbejdsmæssige konsekvenser af dette. Hidtil har kommunen ikke selv villet stå for flytningen af bomme og hus; det mener man, at vi selv skal gøre. Om kommunen evt. vil give et tilskud til flytningen, er endnu uafklaret.

Da vi kan forudse, at ændringen af dyrskuepladsen bliver både arbejdskrævende og dyr for os, kan en flytning af dyrskuet også komme på tale. Konkret overvejes en flytning til Viborg.

Styregruppen glæder sig over, at der generelt er meget stor opbakning til dyrskuet fra kvæg- og hesteudstillere. Der er også flot opbakning fra ærespræmiesponsorer og god tilslutning af erhvervsudstillere. Mange dyreudstillere vil – helt bogstaveligt – græde, hvis Farmshow er nødt til at lukke ned.

Af hensyn til udstillerne, men også af hensyn til kontakten mellem by og land, vil det være meget beklageligt at lukke ned. Et dyrskue er et meget vigtigt bindeled mellem land og by. Det er et af de efterhånden få steder, hvor bybefolkningen kan få lejlighed til at møde landet, snakke med landmændene, se de flotte dyr og høre om landbruget.

Den årlige Børnenes Dag vil ganske givet også blive savnet af mange skoler, institutioner og dagplejere. Der plejer at komme 1000-1200 børn til en herlig dag med dyr og aktiviteter.

Vi, der er tilbage i styregruppen, brænder for, at der fortsat skal være et MidtWest Farmshow her i Skive-Viborg-området. Derfor dette nødråb og opfordring:

Hvis du også brænder for, at der fortsat skal være dyrskue på egnen, så meld dig til at være med i arbejdet. Jo flere hænder, jo mindre kræver det af den enkelte!

Vi håber på mange hurtige reaktioner. Hvis Farmshow skal fortsætte, begynder arbejdet lige efter nytår.

Tilmelding til arbejdet kan ske til midtwestfarmshow@gmail.com.