Nytårshilsen fra Ib Bjerregaard

07. januar 2020, 08:39
Ib Bjerregaard. Privatfoto

Som egnens lokale regionsrådsmedlem nåede jeg at besøge Fjendsområdet mange gange i det forløbne år. Mest til Venstre arrangementer – men bestemt også i andre sammenhænge.

Og 2019 blev også spændende med mange politiske opgaver. Særligt som næstformand i hospitalsudvalget har der været mange beslutninger, der skulle tages.

Hospitalsenhed Midt (Skive, Viborg, Hammel inkl. Lemvig og Silkeborg) har været særlig udfordret efter de store strukturændringer i 2018, der skulle føres ud i livet i 2019 og 2020. Her viste det sig at de beregnede besparelser ikke kunne opnås. Der manglede mindst 10 mio. kr.

Min tilgang til dette var, at vi derfor burde have kompenseret hospitalsenheden med de 10 mio. Det var der ikke flertal for ved budgetlægningen. Men drøftelserne gav en vis forståelse blandt regionsrådets medlemmer. Da det så, efter at budgettet var lagt, viste sig, at hospitalsenheden tilbage i 2017/2018 havde effektiviseret for ca. 14 mio. mere end politisk besluttet, så var der bred enighed om, at disse ca. 14 mio. skulle tilføres allerede i 2020 igen.

Indflytningen i det nye akutcenter er også på skinner, derfor er hele hospitalsenheden godt rustet til fremtiden.

For sundhedshuset i Skive går det også godt både i den regionale del og den private/kommunale del. Desværre valgte et flertal i regionsrådet med socialdemokraternes regionsformand i spidsen at beslutte reduktion af 2-3 genoptræningssenge i den regionale del af sundhedshuset. Det lyder måske ikke af meget, men vi skal huske på, hvor lille den regionale del er. Derfor fylder 2-3 senge meget. Venstre stemte imod – men stoppe flertallets beslutning, det kunne vi desværre ikke.

Overordnet er den største udfordring lige nu at få øget aktiviteten på Aarhus Universitetshospital efter indflytningen i det nye hospitalsbyggeri i Skejby. Det har desværre været en stor flytning, hvor der ikke har været styr på de effektivitetsgevinster, disse nye byggerier skulle give. Ved budgetlægningen var det derfor i år nødvendigt at tilføre ekstra penge til Aarhus. Det kan vi ikke fortsætte med, da det går ud over resten af regionens sygehuse.

Jeg ser frem til at repræsentere egnen i 2020 som lokalt regionsrådsmedlem – men med fokus på hele regionen.

Godt nytår!